Šta je potrebno znati

  • U najvećem broju slučajeva razlog pojave bolova u petama je upala vezivne opne u tabanima.
  • Najčešće se javlja kod trkača, ali faktori pojave bola mogu biti i prekomerna težina, nošenje cipela sa neadekvatnom podrškom ili hronično preopterećenje.
  • Glavni simptom je probadajući bol u peti koji se obično javlja sa prvim koracima ujutru, a nakon ustajanja i kretanja se obično smanjuje.
  • U početnim fazama lečenje se zasniva na vežbama istezanja, hlađenju otečene regije i upotrebi analgetika i nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Hirurško lečenje se primenjuje u fazama jako izraženih tegoba.

Zbog čega se javlja bol u petama?

Bol u peti najčešće se javlja usled upale plantarne fascije, vezivne opne u tabanu. Stoga se ovo stanje drugačije naziva plantarni fascitis, mada se koristi i naziv sindrom petnog trna.

Tabanska fascija je jaka vezivna opna koja učestvuje u formiranju tabanskog svoda i pripaja se na donjoj strani petne kosti i napred na korenovima prstiju. Do upale najčešće dolazi na zadnjem pripoju fascije, odnosno na pripoju sa donje strane petne kosti.

 

Uzroci i udružena stanja

Plantarni fascitis je najčešći kod trkača. Ljudi sa prekomernom težinom i oni koji nose cipele sa neadekvatnom podrškom takođe imaju povećan rizik od plantarnog fascitisa.

Određeni deformiteti stopala kao što su ravno ili udubljeno stopalo mogu biti faktor rizika za razvoj upalnog procesa na pripoju plantarne fascije.

Hroničnan stres i preopterećenje dovode do mikropovreda na pripoju plantarne fascije na peti. Ponavljene traume mogu dovesti do ponovnog zapaljenja. Nekada može doći i do delimičnih malih rascepa na pripoju plantarne fascije.

Pripoji mišića odvodioca palca, kratkog pregibača prstiju i četvrtastog tabanskog mišića (m. abductor hallucis, flexor digitorum brevis, quadratus plantae) se nalaze na unutrašnjem koštanom izraštaju na petnoj kosti, dakle na istom mestu gde se pripaja i tabanska fascija i takođe mogu biti upaljeni. Često je upala plantarne fascije stanje udruženo sa disfunkcijom zadnjeg potkolenog mišića (m. tibialis posterior) i sindromom tarzalnog tunela.

 

Simptomi

Probadajući bol u peti koji se obično javlja sa prvim koracima ujutru je glavni simptom. Nakon ustajanja i kretanja bol se obično smanjuje, ali se može vratiti nakon dužeg stajanja ili po ustajanju nakon sedenja. Često su simptomi prisutni obostrano. Bol je najizraženiji nakon fizičke aktivnosti, a ne tokom same aktivnosti. Obično je hroničnog karaktera i simptomi mogu trajati i po nekoliko meseci.

 

Dijagnostika

Klinički pregled

Kliničkim pregledom uočava se bol na dodir na untutrašnjoj strani petne kosti. Podizanje prstiju i stopala povećava bolnu osetljivost na peti. Ograničeno je podizanje stopala u skočnom zglobu zbog zategnutosti i skraćenja Ahilove tetive. Može se javiti i osetljivost na pripoju odvodioca palca (m. abductor hallucis).

Nekada su prisutni simptomi uklještenja Baksterovog živca, prve grane spoljašnjeg tabanskog živca, koji može biti pritisnut otokom oko upaljenog pripoja plantarne fascije.

Radiografija stopala, UZ i MRI

Radiografija stopala često pokazuje normalan nalaz. U određenim slučajevima može se uočiti otok mekih tkiva ispod pete ili petni trn, koštani izraštaj sa dodnje strane petne kosti nastao kao odgovor na ponavljani stres na pripoju plantarne fascije.

Ultrazvučnim pregledom može se uočiti otok oko pripoja plantarne fascije, koštani izraštaj – petni trn na pripoju, kao i znaci mikrotraume ili raslojenost vlakana fascije.

MRI (magnetna rezonanca) može definitivno pomoći u sagledavanju stanja na pripoju plantarne fascije i uočavanju stres-preloma na pripoju na petnoj kosti.

 

Lečenje

Nehirurško lečenje

U početnim fazama lečenje se zasniva na vežbama istezanja plantarne fascije, hlađenju otečene regije i upotrebi analgetika i nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Treba izbegavati hodanje sa bosim stopalima, jer se pri hodu sa bosim nogama dodatno opterećuje plantarna fascija.

Nošenje obuće koja ima dobru potporu tabanskog luka i blago podignutu petu smanjuje pritisak na plantarnu fasciju i bol u petama. Kod prisustva petnog trna silikonski ulošci sa mekanim rasteretnim delom sa unutrašnje strane pete mogu olakšati simptome bolesti.

Davanje blokada, tj. injekcija kortikosteroida i lokalnog anestetika, pod kontrolom ultrazvuka u predeo oko pripoja plantarne fascije pomaže u smanjenju simptoma bola i upalnog procesa. Injekcije se mogu ponavljati u razmaku od 6-8 nedelja, ali često davanje ovih injekcija može da dovede do pucanja fascije.

Hirurško lečenje Kada je operacija rešenje bolova u peti?

Hirurško lečenje se primenjuje u fazama jako izraženih tegoba i ukoliko neoperativno lečenje nije dalo očekivano izlečenje. Operacija se izvodi artroskopski, kroz dva mala reza na koži, i sastoji se od popuštanja unutrašnjeg, jačeg dela fascije, u cilju njenog produženja i smanjenja stresa na samu fasciju.

Prilikom hirurškog zahvata nekada je potrebno uraditi i dekompresiju tarzalnog kanala.