Ordinacije Pozovite nas Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno

Stopalo · Hirurgija stopala lečenje povreda, oboljenja i deformiteta stopala

Anatomija stopala

Stopalo i skočni zglob predstavljaju kompleksan sistem kostiju, ligamenata i mišića koji igraju važnu ulogu u formiranju pravilne strukture i obezbeđuju stabilnost prilikom stajanja, hodanja i izvođenja raznih kompleksnih pokreta

Ljudsko stopalo čini 26 kostiju, 33 zgloba i mnoštvo mišića, ligamenata, nerava i krvnih sudova. To je specifična anatomsko-dinamička celina ljudskog tela. Koža stopala sa tabanske strane je posebne građe i ne može se uporediti sa bilo kojim drugim delom tela.

Anatomija stopala: kosti stopala
Anatomija stopala: kosti stopala

U funkcionalnom pogledu, stopalo se može podeliti na zadnji, srednji i prednji deo. Stopalo ima svoje lukove ili svodove, i to:

  • dva uzdužna luka (spoljni–lateralni i unutrašnji–medijalni)
  • prednji poprečni luk
  • zadnji poprečni luk

Skočni zglob predstavlja spoj potkolenice i stopala. U pitanju je zglob tipa šarke kog čine zglobne površine tibije (golenjače), fibule (lisnjače) i talusa (skočne ili gležanjske kosti). Skočni zglob je podržan jakim ligamentima sa spoljašnje i unutrašnje strane, kao i između tibije i fibule. Osim ligamenata, zglob dodatno učvršćuju tetive jakih mišića koje prelaze oko njega.

Anatomija skočnog zgloba
Anatomija skočnog zgloba

Hirurgija stopala. Lečenje povreda i oboljenja stopala.

Delujući kao efikasni apsorber težine ljudskog tela, stopalo i skočni zglob kao sistem pružaju mogućnost hodanja, trčanja, uvrtanja, okretanja ili skakanja. Samo tokom jednog dana prosečna osoba napravi oko 7500 koraka (aktivni ljudi i znatno više), te ne iznenađuje podatak da se kod oko 75% populacije bol u stopalu ili bol u skočnim zglobovima u nekom obliku javlja u određenom periodu života. Ovo naročito dolazi do izražaja kada znamo da sila opterećenja kojom telo deluje na stopala pri hodanju dva do tri puta prevazilazi opterećenje izazvano težinom tela u stacionarnom položaju, dok prilikom trčanja ta sila može biti i do deset puta veća.

Osim stalnog dejstva sile na stopala, prekomerna telesna težina i neodgovarajuća obuća takođe su česti uzročnici pojave bolova, povreda ili deformiteta u stopalu.

Kao i u slučaju bilo koje druge strukture u ljudskom telu, rešavanju problema može se pristupiti hirurškim i nehirurškim putem.

U zavisnosti od vrste problema, neoperativno, odnosno nehirurško lečenje, može podrazumevati:

  • hlađenje otečenih regija, upotrebu analgetika i nesteroidnih antiinflamatornih lekova za određene vrste povreda
  • nošenje gipsanih imobilizacija
  • nošenje ortoza i silikonskih umetaka sa ciljem ispravljanja određenih vrsta deformiteta
  • korišćenje separatora za pozicioniranje prstiju stopala
  • davanje blokada, odnosno injekcija kortikosteroida u zglob, pod kontrolom ultrazvuka
  • poštedne ili režime vežbanja

Operativno ili hirurško lečenje se, takođe u zavisnosti od kompleksnosti stanja, može obavljati u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji. Kako su mogući deformiteti i povrede stopala izuzetno raznovrsni, i broj različitih načina postizanja cilja hirurškom intervencijom je srazmerno veliki. Kao minimalno invazivna i estetski prihvatljiva intervencija koja se obavlja kroz dva mala reza na koži dužine oko 5 mm, artroskopija stopala je preferirana metoda hirurga – naravno, ukoliko za određeno stanje takva opcija postoji. Kod komplikovanih povreda, kao što je prelom skočnog zgloba, primenjuju se složene otvorene hirurške metode sa fiksacijom preloma šrafovima.

Povrede stopala. Oboljenja stopala.

Procedure i metode za lečenje povreda i oboljenja stopala

  • ..

za zdrav život
u pokretu

OrthoExpert Beograd
PIB: 109694635, MB: 64363247
ŽR: 205-238556-86

OrthoExpert 018 Niš
PIB: 112667879, MB: 66270220
ŽR: 200-3415260101034-31