Stabilizacija ramena je procedura prišivanja ligamenta koji je otrgnut, najčešće nakon iščašenja ramena (luksacije). Danas se najčešće izvodi artroskopski i to kao dnevna hirurgija.

Pre operacije je potrebno postaviti pravilnu dijagnozu. Razgovor sa pacijentom najčešće ukazuje na postojanje ranijeg iščašenja ramena a klinički pregled na nestabilnost ramena. Rendgenski snimak može da pokaže postojanje eventualnih koštanih defekata. Magnetna rezonanca ramena može biti od koristi ali za pravo postavljanje dijagnoze je potrebno da se uradi ubrizgavanje kontrasta u rameni zglob. CT skener je potreban kod sumnje da je odvaljen deo kosti čašice sa ligamentom.

Posebna grupa pacijenata su oni koji su prirodno hiperelastični u zglobovima - kod ovih pacijenata je pokretljivost u zglobovima zbog elastičnije zglobne kapsule veća. Zato kod njih i minimalna povreda može da dovede do nestabilnosti ramena, koje je kao najpokretljiviji zglob u telu i najviše izložen povredama. Kod ovih osoba stabilizacija ramena kao zahvat ima takođe dobar efekat ali se očekuje dugotrajan fizikalni tretman nakon operacije.

Sam operativni zahvat se izvodi artroskopom gde se kroz 3 - 4 mala reza uđe kamerom i instrumentima u rameni zglob i najpre se identifikuje raskid ligamenta. Najčešće je ligament otrgnut sa delom tkiva koje se naziva labrum i koji dodatno učestvuje u stabiinosti ramena. Operacija se izvodi uz pomoć ankera koji se uvrte/ukucaju u kost i koji na svom kraju imaju konac kojim se prišije ligament.

Pre operacije se od strane anesteziologa dobije blok anestezija koja može da da potpuno bezbolno rame i do 24h.

Nakon operacije rame je u trougloj marami 6 nedelja - uobičajeno 3 nedelje celog dana, a 3 nedelje samo noću. Ubrzo nakon operacije se kreće sa fizikalnom terapijom po specijalnom režimu. Potrebno je oko 6 nedelja da pripoj ligamenta sraste ali tek nakon dužeg vremena je moguće rame izložiti teškim naporima.