aleksandar jevticdr Aleksandar Jevtić rođen je 1981. godine u Smederevu. Pohađao je Treću Beogradsku gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2008. godine, a specijalističke akademske studije Menadžmenta u zdravstvu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 2013. Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije na Vojnomedicinskoj akademiji završio je 2015. godine.

Profesionalnu karijeru započeo u Školi rezervnih oficira koju je završio kao prvi u klasi 2008. godine. Nakon aktiviranja nastavio je da radi kao nastavnik na predmetu Sanitetska taktika. Na Vojnomediciskoj akademiji od 2010 gde je nakon položenog specijalističkog ispita postavljen kao odeljenski lekar na Klinici za Ortopediju i trumatologiju VMA.

Asistent je na predmetu hirurgija, podoblast ortopedska hirurgija i traumatologiju na Mediciskom fakultetu VMA, Univerzitet odbrane u Beogradu od 2018.

Stalni je član Srpskog lekarskog društva, Srpskog udruženja za hirurgiju stopala i skočnog zgloba, kao i Američke akademije ortopedskih hirurga.

Redovni je učesnik na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Usavršavanja:

  • 2016: Ljubljana Slovenija – Arthroskopska hirurgija
  • 2017: Lebanon, Beirut – MasterClass - Napredne tehnike u hirurgiji ramena
  • 2019: Barcelona, Spain – Hirurgija stopala i skočnog zgloba
  • 2019: Viborg, Danska – Hirurgija ramena i lakta