Stanja, povrede, bolesti i procedure lečenja sa kratkim opisom Klasifikaciona kategorija

Artritis ramena je upalni (reumatoidni) ili degenerativni (usled starenja ili povrede) proces propadanja ramena. Leči se fizikalnom terapijom ili operativno.

Rame · Hirurgija ramena

Artroskopija kolena je procedura tretiranja povreda artroskopom uz prednosti u odnosu na operacioni zahvat poput manjeg rizika od infekcija i bržeg oporavka.

Koleno · Hirurgija kolena

Artroskopija lakta je procedura tretiranja povreda artroskopom uz prednosti u odnosu na operacioni zahvat poput manjeg rizika od infekcija i bržeg oporavka.

Lakat · Hirurgija lakta

Artroskopija je savremena i bezbedna procedura lečenja ramena koja u većini situacija može zameniti otvorenu operaciju i značajno skratiti period oporavka

Rame · Hirurgija ramena

Artroskopija šake je dijagnostička i operativna metoda koja se primenjuje kod raznih povreda i oboljenja zgloba sa prednostima u odnosu na otvoreni zahvat

Šaka · Hirurgija šake

Artroza korena palca (rizartoza) predstavlja degenerativno oboljenje hrskavice zgloba izmedju kosti ručja i doručja palca. Učestalost raste sa starenjem.

Šaka · Hirurgija šake

Bekerova cista je cista ispunjena tečnošću sa zadnje strane kolena. Simptomi su zatezanje u zatkolenoj jami, otok i bol pri savijanju i opružanju kolena.

Koleno · Hirurgija kolena

Blokada lakta je terapeutska metoda lečenja patoloških stanja kombinacijom kortikosteroida i anestetika. Obavlja se pod kontrolom ultrazvuka.

Lakat · Hirurgija lakta

Blokada ramena predstavlja metodu tretmana bolnog ramena zaustavljanjem bola bez neželjenih dejstava, sa minimalnim rizikom od pojave infekcije.

Rame · Hirurgija ramena

Blokada šake je česta terapeutska metoda lečenja patoloških stanja poput degenerativnog oboljenja zglobova šake i upalnih procesa na tetivama

Šaka · Hirurgija šake

Upala plantarne fascije, vezivne opne u tabanu, je najčešći uzrok bola u peti. Stanje se nekada naziva i sindrom petnog trna.

Stopalo · Hirurgija stopala

Čukljevi su kompleksan deformitet prednjeg dela stopala koji se odlikuje krivljenjem palca prema unutrašnjoj strani uz pojavu karakteristične izbočine

Stopalo · Hirurgija stopala

De Kervenov sindrom, odnosno De Kervenova bolest, najčešći je tip tenosinovitisa (upale omotača tetive) koji pogađa tetive palca.

Šaka · Hirurgija šake

Stopalo · Hirurgija stopala

Dekompresija je efikasna metoda lečenja sindroma karpalnog tunela sa dobrim ishodom. Procedura je kratkotrajna i obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Šaka · Hirurgija šake

Dipitrenova kontraktura je stanje usled kog se jedan ili više prstiju šake savija i ostaje u zgrčenom položaju onemogućavajući svakodnevne aktivnosti.

Šaka · Hirurgija šake

Golferski lakat je stanje koje izaziva bol sa unutrašnje strane lakta, na mestu pripoja tetiva mišića podlaktice sa unutrašnjim epikondilom nadlaktice

Lakat · Hirurgija lakta

Gonartroza, osteoartritis kolena ili artritis kolena je degenerativno oboljenje kolena koje nastaje kao posledica oštećenja hrskavice u zglobu kolena

Koleno · Hirurgija kolena

Haglundova bolest predstavlja koštano zadebljanje sa zadnje strane petne kosti na pripoju Ahilove tetive praćeno upalom i bolovima sa zadnje strane pete

Stopalo · Hirurgija stopala

Bolovi u predelu AC zgloba su česti i posledica su upalnog procesa ili oboljenja hrskavice (artritisa). Leče se fizikalnom terapijom ili operativnim putem.

Rame · Hirurgija ramena

Iritacija tetive bicepsa (usled povrede ili starenja) je stanje koje izaziva bol u ramenu i nadlaktici, slabost mišića i otežano korišćenje ruke.

Rame · Hirurgija ramena

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba je relativno česta povreda ramenog pojasa. Uglavnom nastaje direktnim udarcem u predeo ramena ili usled pada na rame.

Rame · Hirurgija ramena

Fizikalna terapija

Mortonov neurom je kompresivna neuropatija nerva koji se nalazi između nožnih prstiju. Najčešće se javlja kod žena srednje životne dobi.

Stopalo · Hirurgija stopala

Nestabilnost lakta je labavost u zglobu lakta koja može izazvati ispadanje lakta, najčešće prilikom određenih pokreta.

Lakat · Hirurgija lakta

Nestabilnost ramena je stanje ”prevelike pokretnosti“ zgloba ramena. Slučaj kada nestabilno rame potpuno ispadne iz časice naziva se iščašenje ramena.

Rame · Hirurgija ramena

Stanje u kom oštećena ili razmekšana hrskavica zgloba izaziva grebanje ili pucketanje čašice kolena usled pojačanog trenja naziva se patelofemoralni sindrom

Koleno · Hirurgija kolena

PNF je metoda fizikalne terapije koja omogućava pacijentu da, uz nadzor terapeuta i dozu samostalnosti, nakon bolesti ili povrede dovede telo u optimalno stanje

Fizikalna terapija

Popuštanje zglobne kapsule lakta je zahvat kojim se tretira ukočenost (kontraktura) lakta. Izvodi se artroskopski ili kao otvorena operacija.

Lakat · Hirurgija lakta

Loše postavljena (krilata) lopatica i skapularna diskinezija (nestabilna lopatica) su poremećaji koji se leče analgeticima, blokadom i fizikalnom terapijom.

Rame · Hirurgija ramena

Rascep Ahilove tetive dešava se kada opterećenje tetive prevaziđe kapacitet istezanja. Karakterišu ga iznenadni bol, zvuk pucanja, otok i nemogućnost hoda.

Stopalo · Hirurgija stopala

Povreda meniskusa kolena je najčešći uzrok hirurških intervencija na kolenu. Može se lečiti neoperativno i operativno (artroskopija, odstranjivanje, šivenje).

Koleno · Hirurgija kolena

Povreda ligamenata kolena je česta povreda koja nastaje nakon naglog zaustavljanja, doskoka ili usled rotacionog pokreta tela sa fiksiranom potkolenicom

Koleno · Hirurgija kolena

Prelom glave radijusa lakta (žbice) najčešći je prelom lakta. Oko 33% svih preloma lakta otpada na prelom gornjeg dela okrajka žbice koji gradi zglob lakta.

Lakat · Hirurgija lakta

Prelom lakta uglavnom se dešava prilikom udarca ili pada sa savijenim laktom. Najčešći je prelom vrha lakta, ali i ostale kosti lakta su izložene prelomu.

Lakat · Hirurgija lakta

Prelom ramena nastaje kao posledica povrede. S obzirom na kompleksnu građu ramena, prelomi mogu biti komplikovani i nastati na jednom ili više mesta u ramenu.

Rame · Hirurgija ramena

Prelomi šake čine oko 15% svih preloma kod odraslih. Najčešće se javljaju usled pada na ispruženu ruku. Postoji nekoliko tipova preloma ručnog zgloba.

Šaka · Hirurgija šake

Prelomi skočnog zgloba čine 9-10% svih preloma i mogu uzrokovati raskid ne samo kostiju, već veoma često i ligamenata i drugih mekotkivnih struktura

Stopalo · Hirurgija stopala

Raskid tetive rotatorne manžetne je jedan od najčešćih uzroka bola u ramenu i nestabilnosti ramena kod odraslih. Može biti akutnog i degenerativnog tipa.

Rame · Hirurgija ramena

Reparacija rotatorne manžetne predstavlja lečenje raskida nastalog preopterećenjem (traumatska ruptura) ili starenjem tetive (degenerativna ruptura).

Rame · Hirurgija ramena

Uklještenje sluzne kesice (impindžment) jedan je od najčešćih uzroka bola u ramenu. Najčešće se ispoljava tokom podizanja ruke u stranu iznad nivoa ramena.

Rame · Hirurgija ramena

Sindrom karpalnog tunela je progresivno stanje gde je središnji živac (nervus medianus) pritisnut u nivou korena šake koji se naziva karpalni tunel

Šaka · Hirurgija šake

Sindrom kubitalnog kanala (pritisak na ulnarni nerv u predelu lakta) je drugo po učestalosti hronično oštećenje nerva koje pogađa oko 1% stanovništva.

Lakat · Hirurgija lakta

Skijaški palac (palac lovočuvara) predstavlja rascep unutrašnjeg pobočnog ligamenta u gornjem zglobu palca. Ovo stanje može biti uvod u dalje probleme.

Šaka · Hirurgija šake

Škljocavi prst je stanje u kojem je pokretanje prsta onemogućeno usled mehaničke prepreke između tetive pregibača prsta i njene tetivne ovojnice.

Šaka · Hirurgija šake

Slobodna tela u laktu su komadići hrskavice ili kosti koji se kreću unutar zgloba lakta. Nastaju usled povreda ili reumatskih oboljenja.

Lakat · Hirurgija lakta

Smrznuto (ukočeno) rame je stanje kod se odlikuje bolom i ukočenošću ramena. Češće se javlja kod žena nego kod muškaraca, uglavnom od 40. do 60. godine života.

Rame · Hirurgija ramena

Stabilizacija ramena (bankart operacija) je procedura prišivanja ortgnutog ligamenta, najčešće nakon iščašenja ramena. Najčešće se izvodi artroskopskim putem.

Rame · Hirurgija ramena

Subakromijalna dekompresija je procedura lečenja burzitisa povećanjem prostora iznad zgloba ramena uklanjanjem dela koštanog tkiva i bolesne sluzne kesice

Rame · Hirurgija ramena

Teniski lakat je čest oblik problema sa tetivama lakta (tendinitis), najčešće se jaljva pri repetitivnim pokretima i izaziva bol sa spoljne strane lakta

Lakat · Hirurgija lakta

Komadići kosti ili hrskavice mogu izazivati bol, neugodnost i smanjenu pokretljivost lakta. Problem se rešava jednostavnim artroskopskim operativnim zahvatom.

Lakat · Hirurgija lakta

Stopalo · Hirurgija stopala

Ukočenost (kontraktura) lakta najčešća je komplikacija lakta. Javlja se kao posledica operacije ili povreda. Prevencija se postiže što ranijim pokretanjem.

Lakat · Hirurgija lakta

Operacija kuka je procedura ugradnje veštačkog kuka, proteza koja zamenjuje kuk oštećen artritisom (propadanjem zglobne hrskavice), prelomom ili drugim stanjem

Kuk · Hirurgija kuka

Ugradnja veštačkog kolena (zamena kolena protezom) je siguran i efikasan postupak kojim se ublažava bol, povećava obim pokreta i ispravlja deformitet kolena

Koleno · Hirurgija kolena

Veštačko rame, odnosno proteza ramena, ugrađuje se pacijentima sa oštećenim zglobom ramena kako bi se smanjio ili eliminisao bol i dobila bolja pokretljivost.

Rame · Hirurgija ramena

Viseći prst je stanje u kojem dolazi do rascepa tetive dubokog opružača na pripoju na donjem članku prsta, što onemogućava aktivno opružanje donjeg zgloba prsta

Šaka · Hirurgija šake