Uspešno okončan kurs kliničkog i ultrazvučnog pregleda ramena "One Man Show!"

Aktivnosti  ::  Subota, 05.05.2018.  ::   Galerija

Kurs kliničkog i ultrazvučnog pregleda ramena “One Man Show!”, održan 4. maja 2018. godine, uspešno je završen uz prisustvo većeg broja lekara specijalista iz različitih oblasti - ortopeda, fizijatara, radiologa, većinom iz Srbije, ali i država iz okruženja.

Zadovoljstvo nam je što smo i ovoga puta ugostili i lekare iz Crne Gore i Bosne, pa je kurs i u smislu predavača i učesnika imao internacionalni karakter. Predavači, Dr Srđan Živanović i Dr Mikael Toft Væsel su, u nekoliko segmenata najpre upoznali polaznike kursa sa tehnikama kliničkog pregleda i primene ultrazvuka u dijagnostičke i terapijske svrhe, a zatim su u okviru praktičnog segmenta kursa obrađene tehnike aplikacije blokada u toku samog pregleda, kao i njihovo izvođenje. Ono što je posebna zanimljivost kursa, a što je polaznicima pružilo praktično znanje, jeste prisustvo pacijenata sa patološkim stanjima u ramenu i konkretna primena blokada.

Kurs je, prema ocenama kako organizatora i predavača, tako i polaznika, bio veoma uspešan i inspirativan, pa možemo u skorijoj budućnosti očekivati još kurseva ovog i naprednijeg tipa.