Simpozijum "Advanced Symposium of Shoulder Rehabilitation: Hands on Shoulder!”

Aktivnosti  ::  Utorak, 23.10.2018.

Posebno mi je zadovoljstvo da Vas obavestim o održavanju Advanced Symposium of Shoulder Rehabilitation: Hands on Shoulder! Simpozijum se održava 09. i 10.11.2018. godine u Beogradu, Republika Srbija.

Ciljevi simpozijuma su upoznavanje sa osnovama kliničkog pregleda radi postavljanja pravilne dijagnoze, usvajanje najsavremenijih protokola za lečenje najčešćih oboljenja ramena i ovladavanje kineziterapijskim rehabilitacionim tretmanom oboljenja ramena.

Patologija ramena i lakta je umnogome zapostavljena u svakodnevnoj kliničkoj praksi, mada je u poslednjih 10 godina, uz sportsku traumatologiju, grana ortopedije koja doživljava veliki razvoj - u razvijenim zemljama udeo pacijenata sa oboljenjima i traumatologijom ramena i lakta zauzima oko 30% svih pacijenata u ortopedskoj praksi a skoro 40% kod fizioterapeuta.

Za više informacija, posetite OrthoExpert Education: https://edu.orthoexpert.rs/sr/aktivnosti/hands-on-shoulder

Elektronska prijava: https://edu.orthoexpert.rs/sr/e-obrasci/hands-on-shoulder