Dr Dušan Đorđević, još jedan od naših stalnih saradnika i član stručnog tima OrthoExpert, odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Nišu krajem prethodne godine.

Izuzetno smo ponosni na njegov uspeh i doprinos našem radu, i ovom prilikom mu najiskrenije čestitamo.