Šta je potrebno znati

  • Skijaški palac predstavlja rascep ligamenta u gornjem zglobu palca i može predstavljati uvod u druga, komplikovanija stanja.
  • Karakteristični su bol i otok sa unutrašnje strane gornjeg zgloba palca, a stepen krivljenja palca prilikom izvođenja stres testa određuje nivo rascepa i određuje tok lečenja.
  • Lečenje može biti nehirurško i hirurško.

Šta je skijaški palac? Kako dolazi do rascepa ligamenta zgloba palca?

Skijaški palac (palac lovočuvara) predstavlja traumatsku rupturu veze doručno-člankastog i međučlankastog zgloba, odnosno rascep unutrašnjeg pobočnog ligamenta u gornjem zglobu palca. Ovo stanje može voditi u nestabilnost palca, bolove u palcu, slabost pri “pinceta hvatu”, a daljim razvojem i u artrozu palca, odnosno propadanje hrskavice zgloba.

Do ove pojave može doći usled snažnog odvođenja palca (abdukcija). Pri padu na otvorenu šaku u kojoj se nalazi skijaški štap, dolazi upravo do stresnog, iznenadnog i snažnog odvođenja palca i rascepa ligamenta, odakle potiče naziv skijaški palac. Ova povreda naziva se još i palac lovočuvara jer je pedesetih godina XX veka primećena kod lovočuvara koji su male ptice nakon ustrela ubijali stiskajući ptičji vrat između palca i kažiprsta ("pinceta hvat"), pritom delujući ekstremnom silom na gornji zglob palca ka upolje, sa posledičnim rascepom unutrašnjeg pobočnog ligamenta.

Stener lezija je stanje u kome je aduktorna aponeuroza interponirana (umetnuta) između povređenog ligamenta i koštanog pripoja, pa je izlečenje u smislu zarastanja ligamenta nemoguće.

 

Simptomi i dijagnostika

Prilikom kliničkog pregleda uočavaju se bol i otok sa unutrašnje strane gornjeg zgloba palca.

Potom se, po pravilu u lokalnoj anesteziji, vrši testiranje bočnog stabiliteta zgloba (stres test ulnarnog kolateralnog ligamenta palca). Pregled se vrši sa potpuno opruženim ili vrlo malo savijenim zglobom, uz dozvoljene granične vrednosti krivljenja palca u gornjem zglobu upolje koje variraju između 30° i 45°. Zbog toga je neophodno izvršiti poređenje sa zdravom stranom, odnosno zdravim palcem. Ukoliko dođe do zaustavljanja krivljenja palca pri testu, to je znak delimičnog rascepa ligamenta, u suprotnom je reč o kompletnom rascepu ligamenta.

Radiografija palca je neophodna radi dijagnostike eventualnog koštanog preloma – otrgnuća na mestu pripoja ligamenta.

 

Lečenje skijaškog palca

Lečenje se obavlja neoperativno, rasteretnom šinom (ortoza za palac) u roku od 3 nedelje, ukoliko je u pitanju istegnuće ligamenta bez značajnije nestabilnosti zgloba. Dislocirani prelom gde je pripoj ligamenta sa delom kosti otrgnut i bez prisutne nestabilnosti zgloba leči se šinom u roku od 4 nedelje.

Kod jasno uočljive nestabilnosti pri testiranju bočne stabilnosti zgloba i kod dislociranih preloma neophodno je hirurško lečenje u smislu zatezanja ligamenta (rekonstrukcija ligamenta).