Artroskopija šake, odnosno artroskopija ručnog zgloba, predstavlja savremenu metodu lečenja povreda i oboljenja šake sa određenim prednostima u odnosu na klasične hirurške intervencije. Sama procedura je relativno neinvazivna i pacijenti je lako podnose, ali svejedno zahteva poznavanje rada sa artroskopom i veliko iskustvo hirurga koje podrazumeva solidan broj samostalnih artroskopskih intervencija. Zbog toga je stalna edukacija i usavršavanje hirurga jedna od ključnih misija naših stručnjaka.

 

Kada se izvodi artroskopska operacija šake?

Artroskopske intervencije na ručnom zglobu primenjuju se kod raznih oboljenja ili stanja poput povrede zgloba, hrskavice i zglobne kapsule, kako bi se postavila precizna dijagnoza, ali i kako bi se problemi tretirali. Indikacije za artroskopiju zgloba ruke su:

 • prelomi u predelu ručnog zgloba (žbice i čunaste kosti);
 • ispiranje zgloba;
 • popuštanje i uklanjanje kapsule zgloba (reumatoidni artritis);
 • gangliektomija;
 • uklanjanje slobodnih tela;
 • debridman i rekonstrukcija triangularnog ligamenta;
 • stabilizacija interosealnog ligamenta;
 • ispiranje i drenaža zgloba (septični artritis).

Osim navedenih, artroskopija šake primenjuje se i u drugim slučajevima nejasne etiologije.

 

Artroskopija šake – procedura

Artroskopska operacija šake obavlja se uz pomoć artroskopa, uređaja koji sadrži kameru i neophodne alate za hiruršku intervenciju. Tretiranje većine stanja i povreda traje u proseku jedan sat, a obavlja se kroz dva mala reza u predelu ručnog zgloba. Kroz ove rezove kamerom i instrumentima se ulazi u ručni zglob i utvrđuje stanje, postavlja dijagnoza, a zatim se pristupa uklanjanju problema. Čitava operacija prati se na ekranu visoke rezolucije, što omogućava veliku preciznost zahvata.

 

Koje su prednosti artroskopije šake?

Artroskopija ručnog zgloba ima nekoliko bitnih prednosti u odnosu na otvoreni operacioni zahvat:

 • manji rizik od infekcija;
 • znatno manje oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije;
 • brz oporavak.

 

Oporavak pacijenata nakon artroskopije šake

Po uspešnom okončanju artroskopskog zahvata potrebno je dati analgetik, dok se najčešće putem blokade koja se postavlja u toku operacije daje sredstvo protiv bolova. Blokada šake u potpunosti otklanja bol i ovo stanje traje 12 do 24 sata. Ukoliko se blokada ne aplikuje, potrebno je uzeti analgetike po preporuci lekara.

Nakon operacije potrebno je mirovati par dana i uzimati lekove protiv bolova. Postoji tendencija naticanja operisanog područja, kao i cele ruke. Otok se može smanjiti ili sprečiti na više načina, recimo elevacijom ruke ili vežbama za poboljšanje cirkulacije.

Svakodnevnim aktivnostima se treba vratiti postepeno, uz konsultaciju sa lekarom.