Subakromijalna dekompresija je procedura koja se koristi u lečenju uklještenja sluzne kesice ramena (burzitis ramena, impindžment), što inače najčešće i izaziva bol u ramenu. Subakromijalna dekompresija ima za cilj povećanje prostora iznad zgloba ramena, uz odstranjivanje jednog dela koštanog tkiva (akromion) i bolesne sluzne kesice (burza).

 

Subakromijalna dekompresija – procedura

Artroskopska subakromijalna dekompresija obavlja se pomoću specijalnog uređaja pod nazivom artroskop. U zavisnosti od stepena uklještenja sluzne kesice i dužine trajanja zahvata, dekompresija se obavlja kroz male rezove (najčešće 2–4) kroz koje se kamerom i instrumentima ulazi u rameni zglob. Video kamera omogućava snimanje i praćenje čitavog procesa na ekranu. Pored kamere, koristi se i instrument zvani šejver kojim se uklanjanja iritirana burza, odnosno koštane izrasline akromiona.

Prednosti artroskopske subakromijalne dekompresije

Savremena artroskopska procedura, relativno neinvanzivna u odnosu na otvorene operativne zahvate, pojednostavljuje čitav proces i podrazumeva niz prednosti u odnosu na klasičnu hirurgiju:

  • bol nakon zahvata je mininimalan
  • značajno skraćen period oporavka
  • oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije je minimalno
  • rizik od infekcija i drugih mogućih komplikacija je sveden na apsolutni minimum

Prilikom ovog zahvata uobičajeno je da anesteziolog obavi blokadu nerava ramena, što otklanja bol u ramenu nakon operacije. Većina pacijenata veoma dobro reaguje na ovaj zahvat koristeći minimalne doze analgetika nakon operacije i veoma brzo se vraća svakodnevnim aktivnostima.

 

Oporavak pacijenata nakon subakromijalne dekompresije

Ubrzo nakon operacije počinje fizikalna terapija, odnosno trening ramena. Cilj rehabilitacije je jačanje mišića ramena, što je uslov za potpuno otklanjanje bola u ramenu.

Kod velikog broja pacijenata dolazi do potpunog izlečenja, dok kod određenog broja pacijenata mogu biti prisutne manje tegobe. Ukoliko je subakromijalna dekompresija deo veće operativne procedure (na primer, operacija nakon raskida tetive rotatorne manžetne), rehabilitacioni program je drugačiji i individualan.