Stabilizacija ramena (bankart operacija) je procedura prišivanja ligamenta koji je otrgnut, najčešće nakon iščašenja ramena (luksacije). Danas se najčešće izvodi artroskopski i to kao dnevna hirurgija.

 

Bankart operacija – procedura

Postavljanje dijagnoze

Pre operacije je neophodno postaviti pravilnu dijagnozu:

  • Razgovor sa pacijentom najčešće ukazuje na postojanje ranijeg iščašenja ramena, a klinički pregled na nestabilnost ramena
  • Rendgenski snimak može da pokaže postojanje eventualnih koštanih defekata
  • Magnetna rezonanca može biti od koristi, ali za pravo postavljanje dijagnoze potrebno je da se uradi MRI artrografija ramena – magnetna rezonanca uz ubrizgavanje kontrasta u rameni zglob
  • CT skener je neophodan samo ukoliko postoji sumnja da je odvaljen deo kosti čašice sa ligamentom

Posebna grupa pacijenata su oni koji poseduju prirodnu hiperelastičnost zglobova. Kod ovih pacijenata je pokretljivost u zglobovima zbog elastičnije zglobne kapsule veća, te kod njih i minimalna povreda može da dovede do nestabilnosti ili iščašenja ramena koje je, kao najpokretljiviji zglob u telu, najviše izloženo povredama. Kod ovih osoba stabilizacija ramena kao zahvat ima takođe dobar efekat, ali se očekuje dugotrajan fizikalni tretman nakon operacije.

Operativni zahvat

Bankart operacija se izvodi artroskopom kroz nekoliko manjih rezova dužine 5mm. Kroz jedan od rezova uvlači se artroskop sa montiranom kamerom uz pomoć koje se na ekranu visoke rezolucije identifikuje raskid ligamenta, dok se kroz ostale rezove instrumentima obavlja operacija. Ligament je najčešće otrgnut sa delom tkiva koje se naziva labrum i koji dodatno učestvuje u stabilnosti ramena. Bankart operacija se izvodi uz pomoć ankera koji se uvrte ili ukucaju u kost i koji na svom kraju imaju konac kojim se vrši prišivanje ligamenta.

Pre operacije anesteziolog daje blok anesteziju koja potpuno otklanja bol u ramenu do 24 sata.

 

Oporavak pacijenata nakon Bankart operacije

Nakon operacije rame je u trougloj marami (mitela) 6 nedelja – uobičajeno 3 nedelje celog dana, a nakon toga 3 nedelje samo tokom noći.

Ubrzo nakon operacije kreće se sa fizikalnom terapijom po specijalnom režimu. Potrebno je oko 6 nedelja da pripoj ligamenta sraste, ali je tek nakon dužeg vremena moguće rame izložiti teškim naporima.