Šta je potrebno znati

  • Burze ili sluzne kesice su male vrećice ispunjene tečnošću koje se nalaze u različitim delovima ljudskog tela. Funkcija burzi je smanjenje trenja između kostiju, mišića, tetiva  i drugih struktura.
  • Burzitis ramena može se javiti kao posledica povrede ili prekomerne aktivnosti ramenog zgloba. U pojedinim slučajevima nema jasnog uzroka pojave.
  • Burzitis i bol u ramenu uglavnom se leče odmaranjem, lekovima protiv upala ili injekcijama kortikosteroida, odnosno blokadom ramena.
  • Određena stanja ili povrede ramena mogu lažno ukazivati na burzitis. Ukoliko osećate bol u ramenu, najbolje je da zakažete pregled kod ortopeda kako biste dobili najprecizniju dijagnozu.

Uzroci bola u ramenu Zbog čega se javlja bol u ramenu?

Uklještenje sluzne kesice ramena (burzitis) jedan je od najčešćih uzroka koji izaziva bol u ramenu. Do ovog stanja dolazi prilikom uklještenja sluzne kesice između kostiju ramena, najčešće uzrokovano podizanjem ruke iznad nivoa ramena u stranu. Preterana aktivnost ili učestalo ponavljanje pokreta najčešći su faktori rizika koji dovode do uklještenja. Problemu su često izloženi sportisti (plivanje, tenis, rukomet, vaterpolo), kojima je osnovni pokret rukom iznad noivoa ramena (“overhead athlets” ) a nekada uzroci leže u abnormalnosti samih kostiju, odnosno zgloba ramena. Problem se javlja najčeše kod osoba u srednjim godinama.

Bolno rame može biti i posledica povrede, a nekada se javlja samo od sebe i nema očiglednih uzroka.

Burzitis ramena kao posledica bakterijske infekcije se ne dešava često, ali je stanje koje zahteva brzu hirušku intervenciju (artroskopija ramena kojom se uklanja upaljena burza) i primenu antibiotika.

 

Normalna burza ramena
Normalna burza ramena
Uklještena burza (sluzna kesica) ramena
Uklještena burza ramena

 

Opis stanja

Akutni burzitis predstavlja iritaciju sluzne kesice koja se nalazi neposredno iznad zgloba ramena i karakteriše se njenim zadebljanjem i povećanom količinom tečnosti u njoj. Najčešće nastaje prilikom jednokratnog preopterećenja ramena. Stanje može da traje i duže (nekoliko nedelja) i obično je reverzibilno – po prestanku uzroka burza se potpuno oporavlja.

Ukoliko se bolno rame ne leči, naredno stanje je hronična faza u kojoj je sluzna kesica zadebljala, ponekad ispunjena tečnošu, a moguća je pojava koštanih izraslina na kosti koja natkrovljava rame (acromion). Ovo stanje je irevrezibilno. Tada se može javiti iritacija, a u težim slučajevima i raskid tetive rotatorne manžetne (supraspinatusa).

Specifično stanje je impindžment kombinovan sa pojavom kalcifikata u tetivi rotatorne manžetne (kalcificirajući tendinit, tendinitis calcarea). Pri gnječenju tetive je moguće da se on izlije u burzu i da prouzrokuje veoma jake bolove.

Kalcifikat u ramenu
Kalcifikat u ramenu

 

Simptomi burzitisa

Bol u ramenu je glavni simptom. U početku je najjači pri podizanju ruke iznad nivoa ramena, a naročito pri pokretu koji liči na bacanje lopte. Pacijent se obično u ovoj fazi ne javlja lekaru jer je očekivanje da će stanje proći samo od sebe, što se često i dešava. Bol može da se širi niz ruku sve do šake ili ka vratu.

Vremenom može doći do hroničnog stanja u kome je bol u ramenu manje–više konstantan, a pojačava se pri aktivnostima. Ukoliko se ovo stanje adekvatno ne leči, može doći do oštećenja tetiva rotatorne manžetne. Često dolazi do otoka u mišićima, što dalje izaziva sekundarne probleme kao što su smanjena cirkulacija krvi u mišićima i mišićna atrofija. Posledica svega ovoga je slabljenje snage mišića ramena. Mišići postaju napeti i upada se u začarani krug koji vodi sve većem bolu i smanjenju aktivnosti u ramenu.

U slučaju pojave kalcifikata, bol u ramenu je jak i iznenadan, a stanje izgleda jako dramatično.

 

Lečenje bola u ramenu

Cilj terapije jeste smanjenje, odnosno otklanjanje bola u ramenu i uspostavljanje normalne funkcije ramena. Prilikom određivanja tretmana, treba uzeti u obzir starosnu dob, aktivnosti pacijenta i opšte zdravstveno stanje.

Neoperativno lečenje

Neoperativno lečenje sprovodi se u tri koraka:

  • Blokada ramena - daje se u sluznu kesicu, najbolje pod kontrolom ultrazvuka. Deluje tako sto smanjuje iritaciju, pa time i bol u ramenu. Više o tome pročitajte u opisu procedure pod nazivom blokada ramena.
  • Fizikalna terapija - prvenstveno kineziterapija, neophodan je deo lečenja bolnog ramena i najčešće se preporučuje nakon davanja blokade. Usmerena je na jačanje mišića stabilizatora ramena kao i lopatice.
  • Odmor i prilagođavanje dnevnih aktivnosti su vrlo bitni jer se iritirana sluzna kesica ne sme dodatno provocirati opterećenjem.

Operativno lečenje – operacija burze ramena

Operacija se preporučuje u slučajevima kada ne uspe konzervativno lečenje burzitisa. Radi se artroskopsko uklanjanje burze ramena uz dekompresiju – uklanjanje izrasline kosti koja leži iznad burze. Operacija je minimalna, a oporavak brz. Više o operativnom lečenju burzitisa pročitajte u opisu procedure pod nazivom subakromijalna dekompresija.

Artroskopsko uklanjanje kalcifikata u ramenu
Uklanjanje kalcifikata u ramenu
Artroskopija ramena – video
Artroskopija ramena – video