Šta je potrebno znati

  • Artritis predstavlja oštećenje hrskavice u zglobovima. Artritis ramena se javlja kada hrskavica ramenog zgloba počne da se troši i oštećuje na bilo kojoj strani zgloba.
  • Simptomi artritisa ramena su bol, ukočenost i smanjen obim pokreta.
  • Postoje mnogi neoperativni načini lečenja ili stavljanja artritisa pod kontrolu – prilagođavanje navika, vežbe, korišćenje toplih ili hladnih obloga ili lekova za smanjenje bolova.
  • Hirurške opcije kao što je ugradnja veštačkog ramena, primenjuju se jedino u slučajevima kada neoperativno lečenje ne pruža željene rezultate.

Šta je artritis ramena? Šta znači okoštavanje ramena?

Artritis ramena, odnosno okoštavanje ramena, je proces propadanja jednog ili više zglobova ramenog kompleksa. Postoje dve vrste artritisa:

  • upalni (reumatoidni) artritis, kod kog proces počinje iritacijom zgloba i kasnijim propadanjem hrskavice;
  • degenerativni artritis (artroza), koji karakteriše propadanje hrskavice zgloba usled starenja ili povrede.

 

Uzroci Kako nastaje reumatoidni artritis (artroza)?

Uzroci artroza nisu do kraja poznati i teško ih je definisati. Postoje, međutim, neki faktori rizika koji utiču na pojavu ovog problema – povreda ramena, iritacije i upalna stanja, operativni zahvati u ramenu, preterano opterećenje ramenog zgloba. Posebno izloženi riziku su sportisti (na primer dizači tegova), kao i osobe čije aktivnosti uključuju učestalo podizanje ruke iznad nivoa ramena. Reumatoidni artritis je učestala bolest kod koje imuni sistem pacijenata sam, ”greškom”, napada zglobove izazivajući tako njihovu iritaciju i oštećenje.

 

Simptomi artritisa Kako boli artritis?

Pacijenti sa ovim problemom najčešće se žale na bolno rame i ukočeno rame. Bol u ramenu i ukočenost u ramenu variraju u intenzitetu a često se javljaju i noću i ometaju spavanje. Intenzitet bola se pojačava prilikom povećanja aktivnosti. Kako bolest napreduje, tako gotovo svaki pokret može izazivati bol, a noćni bolovi u ramenu postaju sve jači i učestaliji. Može se pri pokretima javiti i zvuk pucketanja ili škripanja, što je znak potpunog propadanja hrskavice.

Bol se javlja u predelu ramena i može se širiti ka vratnom delu, niz ruku ili ka grudnom košu.

 

Tipovi artritisa ramena

Osteoartritis 

Osteoartritis (Osteoarthritis glenohumeralis, arthritis degenerativa glenohumeralis) dovodi do oštećenja ili uništenja zglobne hrskavice. Kako se ona oštećuje, tako postaje neravna i gruba i kost se ogoljuje. Prilikom pokreta, kosti u zglobu se taru i to izaziva bol. Ovaj tip artritisa najčešće pogađa populaciju preko 50 godina starosti.

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatica glenohumeralis) obično pogađa više zglobova u telu u isto vreme i simetričan je – njime su najčešće zahvaćeni isti zglobovi na obe strane tela. U zglobovima je prisutna sluznica (sinovija) koja proizvodi zglobnu tečnost koja podmazuje zglobove i čini da se zglob lakše pokreće. Kod akutnog stanja je ona nabujala ali nema oštećenja zglobne hrskavice.

Kod hroničnog reumatoidnog artritisa dolazi do propadanja hrskavice i oštećenja samog zgloba. Javlja se najčešće kod mlađih osoba. Ovo stanje ima karakteristike autoimunog stanja, što znači da imuni sistem napada svoje sopstveno tkivo. Naš odbrambeni sistem, umesto da štiti od infekcija, oštećuje normalno, zdravo tkivo i razmekšava kosti. Primarno lečenje je u domenu reumatologa.

Posttraumatski artritis

Posttraumatski artritis (Arthritis posttraumatica glenohumeralis) je oblik degenerativnog artritisa koji se razvija nakon povreda kao što su prelom ramena ili ispadanje ramena.

Artropatija

Artropatija je vrsta degenerativnog artritisa koja nastaje kao posledica raskida tetive rotatorne manžetne. U tom slučaju glava nadlaktice ne leži stabilno u čašici i pomera se naviše ka lopatici (acromion) izazivajući oštećenje hrskavice i degeneraciju kosti. Kombinacija oštećenja tetive i uznapredovalog artritisa može biti uzrok jakog bola a može izazvati i oduzetost ramena. Najčešće pacijent nije u stanju da podigne ruku u stranu.

Avaskularna nekroza

Avaskularna nekroza (Avascular Necrosis capitis humeri) nastaje kada postoji poremećaj u cirkulaciji krvi u glavi nadlaktice – ćelije kosti ne dobijaju dovoljno krvi i počinju da odumiru. U kosti koja je neposredno ispod hrskavice se javljaju ciste, ne postoji potpora hrskavici koja se zatim ulubljuje i ceo zglob se deformiše. U početku, oštećenje se javlja samo u glavi humerusa, ali kako proces napreduje, dolazi do oštećenja i same čašice.

Najčešći uzrok ovog tipa artritisa je prelom ramena ali može nastati i upotrebom steroida, kod preteranog konzumiranja alkohola itd. Nekada, međutim, nije moguće definisati jasan uzrok ovakvog stanja.

 

Lečenje Kako se leči artritis?

Lečenje reumatoidnog artritisa ramena je u domenu specijalista reumatologije. Savremenim lekovima je moguće bolest uvesti u hronično stanje gde je u velikoj meri zaustavljeno propadanje zgloba. U uznapredovalim i agresivnim oblicima je lečenje hirurško – ugradnja veštačkog zgloba ramena.

Lečenje degenerativnih oblika artritisa ramena je konzervativno i operativno.

Neoperativno (konzervativno) lečenje artritisa ramena

Konzervativno lečenje u obliku fizikalne terapije se uvek preporučuje kao početna terapija. Cilj je smanjiti bol i povećati pokretljivost zgloba ramena. Može se preporučiti davanje blokade u zglob ramena radi usporavanja procesa, ali treba imati u vidu da je efekat blokade privremen.

Operativno lečenje artritisa ramena

Operativno lečenje se primenjuje u slučajevima kada konzervativno ne daje željeni efekat. Definitivno lečenje je ugradnja veštačkog ramena, o čemu možete više pročitati na strani veštačko rame. Artroskopske procedure se primenjuju kao privremeno rešenje radi odlaganja ugradnje veštačkog ramena.

Najnovije metode su lečenje matičnim ćelijama i ACP-om, ali je primena ovih metoda ograničena na početne stadijume okoštavanja ramena.