Šta je potrebno znati

  • Nestabilnost ramena javlja se uglavnom kada se zglobna kapsula, ligamenti ili meko tkivo (labrum) istegnu, iskidaju ili odvoje, omogućavajući ramenu da parcijalno ili potpuno ispadne iz čašice.
  • Pacijenti koji pate od nestabilnog ramena prilikom ispadanja uglavnom osećaju bol.
  • Dijagnoza se postavlja pomoću kliničkog pregleda i rendgenskog snimka. Na ovaj način se ustanovljava uzrok nestabilnosti i istovremeno odbacuju drugi potencijalni uzroci bolova u ramenu.
  • Lečenje nestabilnosti može biti neoperativno i operativno.

Nestabilnost ramena je stanje u kome zglob ramena postane ”previše pokretan“. U nekim slučajevima nestabilno rame može da ispadne iz čašice – ovaj slučaj naziva se iščašenje (luksacija) ramena. Ukoliko se ne leči, nestabilnost ramena može izazvati propadanje hrskavice, odnosno okoštavanje ramena (artritis ramena).

Iščašeno rame
Iščašeno rame
Iščašeno rame
Hiperelastično rame

 

Anatomija ramena

Rame čine tri kosti: lopatica (scapula), gornji deo nadlaktice (humerus) i ključna kost (clavicula). Čitav rameni zglob okružen je zglobnom kapsulom ispunjenom tečnošću koja podmazuje zglob. Zidove kapsule pojačavaju ligamenti - meko tkivo koje spaja kost za kost. Ligamenti i kapsula su statički stabilizatori ramena – to znači da stabilizuju rame bez naše volje.

Oko ramena postoje četiri mišića koji su dinamički stabilizatori ramena: supraspinatus, infraspinatus, teres minors i subscapularis. Ovi mišići kontrakcijom dodatno stabilizuju rame. Sama čašica je vrlo plitka i zaravnjena, a njenu ivicu okružuje meko tkivo slično meniskusu u kolenu (labrum) koje je produbljuje i za koje se pripajaju ligamenti.

Iščašenje ramena (luksacija ramena) dešava se kada pokreti u ramenu nadjačaju snagu stabilizatora ramena, odnosno snagu rotatorne manžetne i ligamenata u ramenu. Ispadanje ne mora biti kompletno – rame može delimično ispasti i vratiti se u čašicu. Ova pojava se naziva subluksacija.

 

Uzroci nestabilnosti ramena

Nestabilnost ramena može biti:

  • Akutna – traumatska (iščašenje ramena)
  • Hronična ili ponavljana – urođena ili posledica nelečene akutne nestabilnosti

Povreda ramena može izazvati akutnu nestabilnost ramena i u 95% slučajeva rame ispada put napred. Iako je rame vraćeno, rameni zglob najčešće ostaje nestabilan. Ligamenti mogu biti istegnuti ili pokidani i u tom stanju ne mogu da vrše svoju osnovnu funkciju – stabilizaciju ramena. U tom slučaju može se ponovo javiti ispadanje ramena, čak i prilikom obavljanja normalnih dnevnih aktivnosti.

Nestabilno rame ne mora uvek biti posledica iščašenja. Ljudi koji u svojim dnevnim aktivnostima opterećuju rame ponavljanjem istovetnih pokreta mogu postepeno istegnuti ligamente zglobne kapsule. Ovome su najčešće izloženi sportisti koji ponavljaju pokrete rukom iznad glave – plivači, odbojkaši, bejzbol igrači. U ovom slučaju dolazi do tzv. mikronestabilnosti ramena, što izaziva bol i iritaciju.

Urođena nestabilnost ramena je uzrokovana građom kapsule i ligamenata koji su elastičniji, rastegljiviji, pa samim tim i labaviji. Ova pojava naziva se hiperelastičnost zglobova (hipermobilnost zglobova). Ljudi sa hiperelastičnim zglobovima su podložniji povredama, tako da i minimalna povreda ili opterećenje mogu dovesti do simptomatske nestabilnosti ramena. Ljudi sa ovom predispozicijom imaju generalno slabije ligamente i mogu imati probleme kako sa ramenom, tako i sa drugim zglobovima u telu.

Artroskopski nalaz – normalno rame
Artroskopski nalaz – normalno rame
Artroskopski nalaz – bankart lezija
Artroskopski nalaz – bankart lezija
Bankart lezija – otrgnut ligament ramena
Bankart lezija – otrgnut ligament ramena

 

Simptomi nestabilnosti ramena

Hronična nestabilnost ramena se karakteriše višestrukim ispadanjem ramena. Ovo se najčešće dešava prilikom ponavljanih pokreta podizanja ruke iznad nivoa ramena npr. pri bacanju lopte. Ispadanje ramena izaziva momentalan osećaj bola poput proboda. Postepeno dolazi do izbegavanja pokreta koji izazivaju ispadanje ili subluksaciju.

Rame može postati nestabilno u toj meri da ispadanje postane učestala pojava. Ovo može biti ozbiljan problem ukoliko pacijent nije u stanju da sam vrati rame. Svaki pokret ramena u ovom stanju izaziva jake bolove, a sama povreda može izazvati i oštećenje nerava u zglobu ramena. Okolni mišići mogu usled ovoga oslabiti sve dok ne dođe do oporavka nerva.

 

Lečenje nestabilnog ramena Nameštanje iščašenja i stabilizacija ramena

Cilj lečenja je stabilizacija ramena, odnosno nameštanje iščašenja, čime se ponovo postiže stabilno rame. U cilju odabira adekvatnog lečenja nestabilnog ramena najpre je potrebno razumeti proces koji se dešava u ramenu. Zato je potrebno uzeti anamnezu kroz razgovor sa pacijentom, uraditi detaljan klinički pregled pacijenta uz rendgenski snimak i ultrazvuk ramena i eventualne dodatne analize (MRI, CT).

Lečenje iščašenja ramena kineziterapijom

Konzervativno lečenje je inicijalni tretman koji se primenjuje kada se prvi put desi iščašenje ramena, i to u slučaju da ne postoji jasan znak da se javio raskid tetive rotatorne manžetne ili raskid ligamenta. Konzervativno lečenje je pre svega usmereno na jačanje dinamičkih stabilizatora ramena (mišića) kineziterapijom.

Kod hroničnih oblika je potrebno raditi i na jačanju mišića stabilizatora lopatice jer se rame štedi i zauzima se prinudni položaj u kome su pokreti najmanje bolni. Terapija je dugotrajna, naročito kod hronične nestabilnosti. Poseban problem su osobe sa hiperelastičnim ramenom gde je za postizanje rezultata potrebno 4–6 meseci.

Operativno lečenje (stabilizacija ramena, Bankart operacija)

Operativno lečenje je usmerneno na hiruršku stabilizaciju ramena. Sprovodi se prišivanjem otrgnutog ligamenta u ramenu u okviru procedure pod nazivom stabilizacija ramena, odnosno Bankart operacija.

Bankart operacija – video
Bankart operacija – video
Bankart operacija – krajnji rezultat
Bankart operacija – krajnji rezultat