Šta je potrebno znati

 • Iritacija AC zgloba je česta pojava u svakodnevnoj praksi i posledica je upalnog procesa u zglobu usled preopterećenja ili osteoartritisa.
 • Najčešći simptom je bol na gornjoj strani ramena.
 • U većini slučajeva dovoljno je neoperativno lečenje koje podrazumeva režim poštede i fizikalnu terapiju, najčešće praćene aplikacijom blokade.

Iritacija, odnosno bol u predelu akromioklaviklarnog zgloba je dosta česta pojava i posledica je upalnog procesa u samom zglobu usled preopterećenja ili oboljenja hrskavice zgloba, artritisa. Upala ili zapaljenje uzrokuje bol, otok ili iritaciju, i predstavlja prirodni odgovor organizma na povredu, bolest, preopterećenje ili degeneraciju. Artritis akromioklavikularnog zgloba je uzrokovan prenosom jakih osovinskih sila kroz malu kontaktnu površinu, što rezultira ponavljanom mikrotraumom na zglobnim površinama.

 

Anatomija AC zgloba

Akromioklavikularni zglob se nalazi na gornjoj strani ramena i predstavlja zglob između ključne kosti i natplećka, koštanog nastavka lopatice. Prilikom podizanja ruke, u ovom zglobu dolazi do rotacije ključne kosti u amplitudi od oko 40-50°.

Zglob je stabilizovan ligamentima koji se nalaze sa gornje i donje strane zgloba, kao i sa dva jaka ligamenta koja se nalaze van zgloba na unutrašnjoj strani ključne kosti (korako-klavikularni ligamenti, trapezoidni i konoidni). 

 

Uzroci Zbog čega dolazi do iritacije AC zgloba?

Iritacija akromioklavikularnog zgloba najčešće se javlja iz dva razloga:

 • Preopterećenje – bol u AC zglobu najčešće nastaje kao posledica prekomernog opterećenja, naročito u položaju ruke iznad nivoa ramena. S obzirom da se osteoartritis uglavnom javlja u starijem životnom dobu (posle 4. ili 5. decenije), iritacija AC zgloba usled preopterećenja najčešće se javlja kod mlađih osoba, u drugoj i trećoj dekadi života. Iritacija AC zgloba kao primarni uzrok bolova u ramenu naročito se javlja kod dizača tegova, redovnih posetilaca teretane i osoba koje poslove obavljaju sa rukama podignutim iznad nivoa ramena ili glave
 • Osteoartitis – iritacija AC zgloba nastaje kao posledica procesa “habanja” hrskavice zgloba i njene destrukcije. Kako se hrskavica troši i postaje pohabana i hrapava, zaštitni prostor u zglobu se smanjuje. Tokom kretanja kosti u zglobu koji je sada sužen, dolazi do većeg trenja između zglobnih površina i konačno dolazi do upale i pojave bola. Osteoarthritis se može javiti i kao posledica traume (prelom ključne kosti, nestabilnost AC zgloba, reumatoidni artritis, inflamatorna artropatija)

 

Simptomi

Najčešći simptom je bol, uglavnom povezan sa aktivnošću, i to na gornjoj strani ramena.

Pacijenti često navode da ne mogu da spavaju na oboleloj strani, jer se na taj način vrši pritisak ključne kosti u natplećak.

 

Klinički pregled

Prilikom pritiska na zglob pacijent navodi bol i osećaj napetosti.

Klinički pregled podrazumeva testove bazirane na kreiranju kompresije u zglobu podizanjem ruke do nivoa ramena sa savijenim laktom i pritiskom ruke preko tela do suprotnog ramena. Prilikom izvođenja ovih testova pacijent navodi simptome kao što su bol, napetost i nelagodu.

 

Dijagnostika

Uobičajeno, prvi korak je radiografija zgloba u specijalnim projekcijama. Kod mlađih osoba kod kojih se iritacija zgloba javlja usled preopterećenja nalaz može biti potpuno normalan, dok se kod pacijenata sa osteoartritisom mogu uočiti sledeće pojave:

 • smanjenje zglobnog prostora
 • koštani izraštaji
 • ciste
 • znaci artritisa

Ultrazvučnim pregledom se mogu uočiti izliv u zglobu i znaci iritacije u zglobu i zglobnoj kapsuli koja je napeta i zadebljala. Ovakav ultrazvučni nalaz u korelaciji sa kliničkim nalazom potvrđuje dijagnozu.

Pregled magnetnom rezonancom je retko indikovan, ali svakako može pomoći u postavljanju dijagnoze, naročito u blažim ili nerazjašnjenim slučajevima.

 

Lečenje

Lečenje iritacije AC zgloba može biti operativno i neoperativno.

Neoperativno lečenje

Neoperativno lečenje započinje režimom poštede u cilju izbegavanja preopterećenja AC zgloba. Smanjenje obima pokreta naročito se odnosi na radnje koje se obavljaju iznad nivoa ramena.

Fizikalna terapija u smislu kineziterapije ima za cilj jačanje i istezanje mišića ramenog pojasa i stabilizatora zgloba.

Najčešća prateća preporuka je blokada, kombinacija kortikosteroida i lokalnog anestetika data pod kontrolom ultrazvuka sa ciljem povećanja preciznosti aplikacije. Ukoliko se bolovi ponovo jave po prestanku dejstva leka, preporučuje se ponavljanje blokada više puta u razmacima od po 6 do 8 nedelja.

Operativno lečenje

Hirurško lečenje podrazumeva uklanjanje akromioklavikularnog zgloba i rezervisano je za teže slučajeve artritisa, kao i za pacijenate kod kojih kombinacija blokada i fizikalne terapije ne proizvodi željeni efekat, odnosno dugotrajnije smanjenje tegoba. Hirurška procedura može se obaviti artroskopski ili klasičnom otvorenom hirurgijom. 

Zaključci i preporuke

 • Iritacija AC zgloba je česta pojava u svakodnevnoj praksi i posledica je upalnog procesa u zglobu usled preopterećenja ili osteoartritisa.
 • Najčešći simptom je bol na gornjoj strani ramena.
 • U većini slučajeva dovoljno je neoperativno lečenje koje podrazumeva režim poštede i fizikalnu terapiju, najčešće praćene aplikacijom blokade.