Šta je potrebno znati

  • Najčešći uzročnici ovog stanja su starost ili preterana aktivnost.
  • Osetljivost ili bol u prednjem delu ramena, često širećeg karaktera, ka nadlaktici, kao i povremeno pucketanje u ramenu su najčešći simptomi.
  • Iritacija tetive duge glave bicepsa često je udružena sa drugim problemima u ramenu.
  • Primarni izbor je neoperativno lečenje. Ukoliko fizikalna terapija ne daje rezultate, preporučuje se artroskopija ramena.

Tetiva duge glave bicepsa koja povezuje gornji kraj mišića bicepsa i kosti ramena je tetiva koja ima strukturu nalik vrpci. Jedna je od retkih tetiva u telu koja ulazi u sam zglob. Zbog neprirodnog puta kojim ide, često dolazi do njene iritacije, što izaziva bol u ramenu i nadlaktici, slabost mišića i otežano korišćenje ruke, naročito pri opterećenju. Iritaciju tetive može izazvati povreda (dizanje tereta ili pad) ili je u pitanju degenerativni proces (proces starenja).

Iritacija tetive bicepsa može biti veoma bolna, a bol se pojačava prilikom podizanja tereta ispred sebe i iznad nivoa ramena. Bolovi se nekada mogu ublažiti lekovima ili odmorom, a nekada je neophodna operacija.

 

Uzroci iritacije Šta izaziva bol u tetivi bicepsa?

U većini slučajeva uzroci iritacije tetive bicepsa su starost ili preterana aktivnost. Vremenom, kako starimo, tetive su sve slabije i podložnije iritaciji. Ako tome dodamo i svakodnevne aktivnosti koje uključuju repetitivne pokrete, verovatno je da će u nekom trenutku doći do iritacije.

 

Simptomi iritacije

Iritacija tetive bicepsa je stanje kod koga su prisutni sledeći simptomi:

  • Osetljivost i bol u prednjem delu ramena – pogoršavaju se ukoliko se nastavi sa aktivnostima koje su dovele do ovog problema
  • Bol u ramenu koji se širi ka nadlaktici
  • Povremeno pucketanje u ramenu prilikom izvođenja određenih pokreta

 

Opis stanja

Iritacija tetive bicepsa često je udružena sa drugim problemima u ramenu. U većini slučajeva, prisutno je i oštećenje tetive rotatorne manžetne. Pored toga, u isto vreme mogu se javiti okoštavanje ramenog zgloba, oštećenje čašice, hronična nestabilnost ramena i drugi problemi.

U ranoj fazi (faza iritacije) tetiva je crvena i natečena. Kako proces napreduje, omotač tetive (ovojnica) postaje zadebljan, kao i sama tetiva. Ukoliko dođe do potpunog raskida tetive, javlja se deformitet na prednjem delu nadlaktice (Popajev znak). Problem je najviše kozmetičke prirode i ne zahteva lečenje.

 

Lečenje iritacije tetive bicepsa

Neoperativno lečenje

Lečenje iritacije ima za cilj otklanjanje bola i uspostavljanje normalne funkcije ruke i ramena, a najčešće se počinje fizikalnom terapijom, ograničenjem pokreta do granice bola i lekovima protiv bolova. Blokada ramena se daje radi smanjenja iritacije kao preduslov za uspešnu fizikalnu terapiju.

Operacija tetive bicepsa

Ukoliko neoperativno lečenje ne daje očekivane rezultate, preporučuje se artroskopija ramena. Prilikom postavljanja dijagnoze, važno je ispitati da li postoje i drugi problemi u ramenu pored iritacije tetive bicepsa. Artroskopijom se duga tetiva bicepsa može skinuti sa mesta pripoja (tenotomija), a nekad i premestiti na drugo mesto koje je van ramenog zgloba (tenodeza).