Politika privatnosti Specijalističke ortopedske ordinacije OrthoExpert (u daljem tekstu: OrthoExpert) odnosi se na sve posetioce ovog sajta i korisnike naših usluga u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Svrha ovog dokumenta jeste da jasno predoči sve vrste podataka koje prikupljamo, kako ih koristimo i obrađujemo i sa kime ih delimo.

Svi podaci koji se prikupljaju i obrađuju na našem sajtu koriste se isključivo u svrhu razumevanja korisničkih aktivnosti na našem sajtu sa ciljem unapređivanja kvaliteta i efikasnosti usluga koje OrthoExpert pruža u svom domenu. Prikupljanje podataka obavlja se korišćenjem tehnologije kolačića u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Uz pojedinačnu saglasnost posetilaca sajta, kolačići su fajlovi koji se kreiraju i nalaze na uređaju sa kog se pristupa sajtu i sadrže podatke u onolikom obimu u kom posetilac pruži saglasnost. Za više informacija o korišćenju ove tehnologije pročitajte našu Politiku korišćenja kolačića.

Pored podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem kolačića, OrthoExpert može, uz jasno istaknuto obaveštenje i prethodno pribavljenu saglasnost posetilaca, kroz elektronske forme prikupljati i druge podatke o ličnosti, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, adresa elektronske pošte, broj telefona i slično. Prikupljeni podaci smeju se koristiti isključivo u svrhe navedene u zaglavlju elektronskih formi ili stranama sa kojih se do formi dolaze.

Uz saglasnost posetilaca, OrthoExpert može prikupljati određene podatke (IP adresa, karakteristike i operativni sistem uređaja sa kog se pristupa, vrsta internet pretraživača, približna lokacija i slično) u nepersonalizovanoj, odnosno anonimnoj formi, i obrađivati ih isključivo u tom obliku sa ciljem unapređenja internet servisa.