Ordinacije Pozovite nas Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno

Dr sci. med Aleksandar Jevtić ortoped / ortopedski hirurg / traumatolog

Zakažite pregled

Postavite pitanje

Pohađao Treću Beogradsku gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2008. Specijalističke akadmske studije Menadžmenta u zdravstvu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završio 2013. Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije na Vojnomedicinskoj akademiji završio 2015. godine.

Profesionalnu karijeru započeo u Školi rezervnih oficira koju je završio kao prvi u klasi 2008. godine. Nakon aktiviranja nastavio je da radi kao nastavnik na predmetu Sanitetska taktika. U periodu od 2010. do 2020. na Vojnomediciskoj akademiji, je nakon položenog specijalističkog ispita postavljen kao odeljenski lekar na Klinici za Ortopediju i trumatologiju VMA.

Od marta 2020. zaposlen na Institutu za ortopedske bolesti Banjica.

Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2020. godine na katedri za kliničku i eksperimentalnu hirurgiju.

U zvanje asistenta na predmetu hirurgije, podoblast ortopedska hirurgija i traumatologiju na Mediciskom fakultetu VMA, Univerzitet odbrane u Beogradu, izabran marta 2018.

Stalni je član Srpskog lekarskog društva, Srpskog udruženja za hirurgiju stopala i skočnog zgloba kao i Američke akademije ortopedskih hirurga. Redovni je učesnik na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu i autor više radova publikovanih u stručnim i naučnim časopisima.

Usavršavanja:

  • 2016: Ljubljana, Slovenija – Artroskopska hirurgija
  • 2017: Liban, Bejrut – MasterClass: Napredne tehnike u hirurgiji ramena
  • 2019: Barselona, Španija – Hirurgija stopala i skočnog zgloba
  • 2019: Viborg, Danska – Hirurgija ramena i lakta

za zdrav život
u pokretu

OrthoExpert Beograd
PIB: 109694635, MB: 64363247
ŽR: 205-238556-86

OrthoExpert 018 Niš
PIB: 112667879, MB: 66270220
ŽR: 200-3415260101034-31