Šta je potrebno znati

  • Slobodna tela u laktu su komadići hrskavice ili kosti koji se kreću unutar zgloba lakta i mogu izazvati bol, neugodnost i pucketanje u zglobu, a ponekad i mehaničku blokadu zgloba.
  • Ukoliko lekar posumnja na prisustvo slobodnih tela, dijagnoza se potvrđuje rendgenskim snimkom ili magnetnom rezonancom.
  • Slobodna tela se uklanjaju artroskopskom metodom, a ukoliko su izazvana prelomom, pričvršćuju se i vraćaju na svoje mesto.

Slobodna tela u laktu su komadići hrskavice ili kosti koji se kreću unutar zgloba lakta. Lakat je izložen velikom stresu prilikom obavljanja aktivnosti koje uključuju podizanje ruke iznad nivoa ramena, naročito ukoliko su česte ili je rame jako opterećeno (sportisti, težak fizički rad). Kao posledica takvih aktivnosti, nastaju slobodna tela u laktu ili dolazi do pojave izraslina u zglobu. Radnici koji obavljaju teške poslove i i dizači tegova su posebno izloženi ovoj opasnosti.

Postoje dva tipa slobodnih tela u laktu:

  1. Komadi kosti i komadi hrskavice, najčešće površinskog dela kosti, nastalih kao posledica preloma ili povreda. Ova slobodna tela se najčešće moraju ukloniti kako bi se uspostavila normalna funkcija lakta;
  2. Slobodna tela u laktu koja nisu posledica povrede, a nalaze se u zglobu lakta u različitom broju – od jednog do dvadeset, pa i više. Najčešće su prisutna kod reumatskih oboljenja.

 

Uzroci formiranja slobodnih tela u laktu

Uzroci ovog stanja leže najčešće u povredama (prelomima) ili u hroničnim preopterećenjima lakta (kod sportista). Prilikom preloma, komadići kosti ili hrskavice mogu se odvojiti i postati slobodna tela.

Slobodna tela u laktu mogu se javiti i kao posledica krvarenja u laktu, zatim odumiranja koštanog tkiva udruženog sa reumatoidnim artritisom ili tuberkulozom lakta.

 

Simptomi

Slobodna tela u laktu mogu izazvati bol, neugodnost i pucketanje u zglobu. Najčešće se tegobe javljaju pri pokretu a naročito pri opterećenju. Može se desiti da se lakat ukoči (blokira), a zatim ”klikne” i vrati se u svoj prvobitni položaj. Svi ovi procesi mogu biti veoma bolni. Ponekad je prisutan osećaj da se nešto kreće, pomera unutar samog zgloba. Može se javiti i otok.

Ukoliko ove osećaje prati i ukočenost, jutarnji bolovi i nelagodnost, moguće je da postoji oštećenje hrskavice, odnosno artroza lakta.

 

Dijagnoza

Ukoliko se razgovorom sa pacijentom i kliničkim pregledom posumnja na prisustvo slobodnih tela, definitivna dijagnoza se potvrđuje rendgenskim snimkom ili magnetnom rezonancom.

 

Uklanjanje slobodnih tela iz lakta

Slobodna tela se uklanjaju artroskopskom metodom (artroskopija lakta) ili se, ukoliko su izazvana prelomom, pričvršćuju i vraćaju na svoje mesto.