Šta je potrebno znati

Nestabilni lakat je relativno redak uzrok disfunkcije lakta. Definiše se kao nemogućnost postavljanja ruke u položaj za normalno funkcionisanje lakta usled strukturalnog ili neurološkog nedostatka.

Funkcionalnost ruke pacijenata je često ozbiljno narušena, a mogućnosti lečenja ograničene sa umerenim nivoom uspeha u zavisnosti od etiologije.

Šta je nestabilni lakat?

Nestabilnost lakta predstavlja labavost zgloba koja može rezultirati ispadanjem lakta prilikom izvođenja određenih pokreta. Ispadanje lakta javlja se najčešće kada se prilikom povrede oštete ligamenti koji stabilizuju lakatni zglob.

Ukoliko pacijent ima osećaj da je lakat labav i da svakog trenutka može doći do ispadanja, u pitanju je povratna nestabilnost, odnosno hronična nestabilnost lakta.

 

Uzroci nestabilnosti lakta

Postoji nekoliko uzroka za svaki oblik nestabilnosti, ali daleko najčešći uzrok je povreda lakta.

 

Simptomi nestabilnosti

Povratna nestabilnost lakta ima sledeće simptome:

  • osećaj da će lakat ispasti iz svog mesta,
  • pucketanje i krckanje u laktu
  • bol u laktu prilikom izvođenja određenih pokreta.

Ponekad se može javiti i otok.

 

Opis stanja

Postoje tri tipa povratne nestabilnosti lakta:

  • Posterolateralna rotatorna nestabilnost je najčešći tip nestabilnosti lakta. To je stanje u kom lakat ispada i vraća se u zglob usled povrede spoljnog kompleksa ligamenata. Kod ovog stanja dolazi do spoljne rotacije podlaktice. Operativno lečenje ovog stanja daje veoma uspešne rezultate.
  • Valgus nestabilnost – u ovom slučaju nestabilnost lakta potiče od povrede unutrašnjeg ligamenta.
  • Varus posteromedijalna rotatorna nestabilnost – lakat ispada i vraća se na svoje mesto usled povrede spoljnog kompleksa ligamenata i preloma koronoidnog dela lakatne kosti. U pitanju je unutrašnja rotacija lakatne kosti u odnosu na nadlaktičnu.

U svim slučajevima nestabilnost lakta javlja se kao posledica povrede ligamenata, ponekad udružene i sa drugim povredama.

Struktura spoljnih kolateralnih ligamenata je odgovorna i ključna za stabilnost zgloba lakta.

 

Lečenje nestabilnog lakta

Lečenje nestabilnog lakta nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze može biti neoperativno (restrikcija aktivnosti, imobilizacija i fizikalna terapija) i operativno. Cilj lečenja je svakako uspostavljanje normalne funkcije lakta i eliminacija bola.

Neoperativno lečenje

Neoperativno lečenje podrazumeva jačanje mišića stabilizatora lakta.

Operativno lečenje

Operacijom se rekonstruiše oštećeni ligament. Program vežbi nakon operacije ima za cilj što brži oporavak, pri čemu je za srastanje ligamenta potrebno oko 6 nedelja. Šest meseci nakon operacije pacijent može početi sa teškim opterećenjem lakta, dok je sportistima kao što su teniseri ili bejzbol igrači potrebno do godinu dana do potpunog oporavka.