Artroskopija lakta je savremena procedura lečenja povreda i oboljenja lakta koja nudi niz prednosti u odnosu na klasične hirurške intervencije. Relativno je neinvazivna i lako podnošljiva za pacijenta, ali iz ugla hirurga jednako zahtevna koliko i otvorena operacija i podrazumeva veliko iskustvo i veliki broj urađenih intervencija. Zbog toga je stalna edukacija i usavršavanje hirurga jedna od ključnih misija naših stručnjaka.

 

Kada se izvodi artroskopska operacija lakta?

Artroskopija lakta primenjuje se kod raznih oboljenja lakta kako bi se postavila precizna dijagnoza stanja, kao što su:

  • povreda zgloba
  • povrede burze i zglobne kapsule
  • uklještenja sluzne kesice u zglobu lakta

Iako je metoda prevashodno dijagnostička, sprovodi se veoma uspešno i sa ciljem tretiranja problema.

 

Artroskopija lakta – procedura

Većina stanja i povreda lakta može se tretirati artroskopskom metodom koja u proseku traje jedan sat. Artroskopski zahvat obavlja se pomoću uređaja pod nazivom artroskop kroz nekoliko minimalnih rezova na laktu.

Svaka artroskopija je najpre dijagnostička jer se prilikom artroskopskog zahvata dobija detaljan uvid u stanje lakta. Terapijska artroskopija lakta podrazumeva operativno rešavanje patološkog stanja.

 

Koje su prednosti artroskopije lakta?

Artroskopija lakta, slično artroskopiji ramena, nudi veliki broj prednosti u odnosu na otvoreni operacioni zahvat, a neke su.

  • veća preciznost operativnog zahvata
  • manji rizik od infekcija
  • znatno manje oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije
  • brz oporavak

 

Koje su reakcije posle artroskopske operacije?

Nakon artroskopske intervencije postoji tendencija naticanja operisanog područja, kao i cele ruke. Smanjenje ili sprečavanje otoka može se ostvariti na više načina, a najefikasniji su elevacija ruke i vežbe za poboljšanje cirkulacije

Kao i kod svakog operativnog zahvata, veće komplikacije jesu moguće, ali se u praksi jako retko dešavaju.

 

Oporavak pacijenata nakon artroskopije lakta

Priroda artroskopskog zahvata podrazumeva korišćenje analgetika (lekova protiv bolova) koji se najčešće daju u obliku blokade lakta tokom same operacije. Blokada lakta će izazvati potpunu bezbolnost, i ovo stanje traje 12 do 24 sata. Ukoliko se blokada ne aplikuje, analgetici se uzimaju po preporuci lekara.

Po okončanju procedure neophodno je mirovati par dana i uzimati lekove protiv bolova. Svakodnevnim aktivnostima se treba vratiti postepeno, uz konsultaciju sa lekarom.