Šta je artroskopija kolena?

Artroskopija kolena je savremena i efikasna procedura za lečenje oboljenja i povreda kolena. Artroskopske intervencije na kolenu izvode se kroz nekoliko manjih rezova uz pomoć uređaja pod nazivom artroskop. Artroskop koji sadrži montiranu kameru uvlači se kroz jedan od rezova omogućavajući praćenje čitavog toka operacije na ekranu visoke rezolucije, dok se sama intervencija obavlja instrumentima kroz ostale rezove.

Koleno je najveći zglob u telu i lako dostupan za ovaj vid intervencije. Stoga se većina mekotkivnih povreda i oboljenja kolena danas rešava upravo na ovaj način. Otvorene procedure na meniskusima i ligamentima kolena danas su praktično napuštene .

 

Artroskopija kolena – procedura

Artroskopija kolena obavlja se kroz nekoliko manjih rezova dužine 5 mm kroz koje se artroskopom sa kamerom reda veličine reza ulazi u koleno dok se kroz ostale rezove instrumentima obavlja operacija. Poslednjih godina u upotrebi su dijagnostičke kamere jako malih dimenzija, čija je debljina svega oko 2 mm, te se u slučaju sumnje na neku određenu povredu može obaviti ispitivanje kolena kamerom u lokalnoj anesteziji ambulantno. Na taj način smanjuje se vreme postavljanja dijagnoze i smanjuje potreba za MRI pregledom kolena.

Svaka artroskopija je najpre dijagnostička i omogućava uvid u stanje zgloba kolena – zglobne hrskavice, meniskusa, ligamenata, zglobne kapsule. Terapijska artroskopija kolena podrazumeva operativno saniranje patološkog stanja u zglobu i u većini slučajeva nudi brzo, efikasno i bezbedno rešenje problema.

 

Kada se izvodi artroskopija kolena?

Stanja u kojima se tipično izvode artroskopske operacije kolena su sledeća:

 • Uklanjanje oštećenog dela ili šivenje rascepa meniskusa
 • Rekonstrukcija rascepa prednjeg i zadnjeg ukrštenog ligamenta
 • Uklanjanje upaljenog tkiva zglobne kapsule
 • Obrada ili transplantacija oštećene zglobne hrskavice
 • Uklanjanje labavih fragmenata kostiju ili hrskavice
 • Lečenje problema čašice kolena i stabilizacija čašice
 • Lečenje infekcije kolena 

Iako je metoda neinvazivna i lako podnošljiva za pacijenta, za hirurga je jednako zahtevna koliko i otvorena operacija i zahteva veliko iskustvo u radu sa artroskopom stečeno kroz dovoljan broj samostalnih operativnih zahvata. Iz tog razloga stalna edukacija i usavršavanje hirurga predstavljaju ključnu misiju naših stručnjaka.

 

Koje su prednosti artroskopske intervencije?

Artroskopija kolena ima brojne prednosti:

 • U odnosu na otvorenu operaciju rizik od infekcije je značajno manji
 • Zahvat je precizniji
 • Oporavak je brži
 • Najčešće se izvodi ambulantno – kao dnevna hirurgija
 • U pojedinim slučajevima intervencija se obavlja uz pomoć regionalne anestezije – pacijent je budan za vreme operacije, a ne oseća bol
 • Ožiljci nakon operacije su mali i kozmetički prihvatljivi, s obzirom na male rezove

 

Koje su očekivane reakcije nakon zahvata?

Dve reakcije su karakteristične za artroskopski zahvat na kolenu:

 • natečenost;
 • promene u boji kože – crvenilo, modri i žućkasti tragovi.

Ove reakcije su očekivane i bezopasne; kozmetičke su prirode i ne predstavljaju znakove infekcije.

Kao i kod svakog operativnog zahvata, komplikacije se mogu javiti i prilikom artroskopskih intervencija, ali su značajno ređe a ukoliko se jave, minimalne su.