Šta je medicinska akupunktura? Na čemu se zasniva Dry Needling terapija?

Medicinska akupunktura je terapijska metoda koja vodi poreklo iz tradicionalne kineske akupunkture, ali se, za razliku od nje, zasniva na medicinskim dokazima, poznavanju anatomije, patologije i neurofiziologije. Kada se plasiraju tanke igle, u određenim delovima tela dolazi do stimulacije aferentnih nervih vlakana koja vode do različitih delova centralnog nervnog sistema. Na taj način postiže se efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujući aktiviranje neuroendokrinog sistema i autonomnog nervnog sistema. Na Zapadu, na primer u Velikoj Britaniji i Skandinaviji (Danska, Norveška, Švedska), medicinska akupunktura deo je konvencionalne, a ne alternativne medicine.

 

Kako i kada se radi medicinska akupunktura?

Za razliku od većine metoda lečenja koje podrazumevaju unos medikamenata koji stimulišu izlečenje, Dry Needling ne zahteva unos supstanci u organizam, već stimuliše organizam da sam pokrene proces samoizlečenja. Prilikom preciznog plasiranja igle kroz kožu na tačno definisanim mestima, organizam reaguje proizvodnjom supstanci koje smanjuju intenzitet bola, recimo beta-endorfina i opioidnih peptida. Istovremeno se u blizini akupunkturnih tačaka povećava protok krvi, što ubrzava proces lečenja.

Broj igala i vreme terapije zavisi od vrste dijagnoze i intenziteta bola.

Medicinska akupunktura najbolje deluje u kombinaciji sa fizikalnim procedurama kao što su TENS struja ili IR lampa. Ukoliko se kod pacijenta ne može aplikovati struja iz bilo kog razloga, pristupa se ručnoj stimulaciji igle.

Istraživanja su pokazala da medicinska akupunktura ima najbolji efekat kod tretmana povreda mišićno-skeletnog sistema, miofascijalnih bolova, mučnine i povraćanja, ali odličan efekat je pokazala i prilikom tretmana:

 

Da li je medicinska akupunktura bezbedna?

Medicinska akupunktura je izuzetno bezbedna metoda ukoliko je izvodi iskusni i sertifikovani fizioterapeut. U čitavom svetu registrovan je zanemarljivo mali broj komplikacija.

U terapiji se primenjuju isključivo sterilne igle za jednokratno korišćenje, te je rizik od infekcije praktično nepostojeći.