Ordinacija OrthoExpert Beograd

 

Pojedinačne usluge pregledi, blokade pod kontrolom ultrazvuka

Usluga Cena (RSD)
Specijalistički pregled 7.000,00
Subspecijalistički pregled 12.000,00
Pregled profesora 14.000,00
Pregled inostranog konsultanta 12.000,00
Ultrazvučni pregled 7.000,00
Blokada 6.000,00
Kontrolni specijalistički pregled 5.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 7.000,00
Kontrolni pregled profesora 9.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta 9.000,00

 

Paketi usluga kombinovani pregledi i kontrolni pregledi, ultrazvuk i blokade

Paket usluga Cena (RSD)
Paket 1 (pregled + ultrazvuk)
Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled 12.000,00
Subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled 16.000,00
Pregled profesora + ultrazvučni pregled 18.000,00
Pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled 18.000,00
Paket 2 (pregled + ultrazvuk + blokada)  
Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 15.000,00
Subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 14.000,00
Pregled profesora + ultrazvučni pregled + blokada 16.000,00
Pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled + blokada 16.000,00
Paket 3 (kontrolni pregled + ultrazvuk)  
Kontrolni specijalistički pregled + ultrazvučni pregled 10.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled 12.000,00
Kontrolni pregled profesora + ultrazvučni pregled 14.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled 14.000,00
Paket 4 (kontrolni pregled + ultrazvuk + blokada)  
Kontrolni specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 12.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 15.000,00
Kontrolni pregled profesora + ultrazvučni pregled + blokada 17.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled + blokada 17.000,00

 

Ordinacija OrthoExpert Niš

 

Pojedinačne usluge pregledi, blokade pod kontrolom ultrazvuka

Usluga Cena (RSD)
Specijalistički pregled 7.000,00
Subspecijalistički pregled 12.000,00
Pregled profesora 14.000,00
Pregled inostranog konsultanta 12.000,00
Ultrazvučni pregled 7.000,00
Blokada 6.000,00
Kontrolni specijalistički pregled 5.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 7.000,00
Kontrolni pregled profesora 9.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta 9.000,00

 

Paketi usluga kombinovani pregledi i kontrolni pregledi, ultrazvuk i blokade

Paket usluga Cena (RSD)
Paket 1 (pregled + ultrazvuk)
Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled 12.000,00
Subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled 16.000,00
Pregled profesora + ultrazvučni pregled 18.000,00
Pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled 18.000,00
Paket 2 (pregled + ultrazvuk + blokada)  
Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 15.000,00
Subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 14.000,00
Pregled profesora + ultrazvučni pregled + blokada 16.000,00
Pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled + blokada 16.000,00
Paket 3 (kontrolni pregled + ultrazvuk)  
Kontrolni specijalistički pregled + ultrazvučni pregled 10.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled 12.000,00
Kontrolni pregled profesora + ultrazvučni pregled 14.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled 14.000,00
Paket 4 (kontrolni pregled + ultrazvuk + blokada)  
Kontrolni specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 12.000,00
Kontrolni subspecijalistički pregled + ultrazvučni pregled + blokada 15.000,00
Kontrolni pregled profesora + ultrazvučni pregled + blokada 17.000,00
Kontrolni pregled inostranog konsultanta + ultrazvučni pregled + blokada 17.000,00

 

Načini plaćanja

Gotovinsko plaćanje

Naši klijenti koji preferiraju tradicionalni način plaćanja mogu gotovinom platiti preglede i medicinske usluge u svim ordinacijama OrthoExpert.

Platne kartice

Korisnicima naših usluga koji daju prednost beskontaktnom plaćanju omogućeno je korišćenje sledećih tipova debitnih i kreditnih kartica:

  • VISA
  • VISA Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Debit
  • Maestro
  • American Express
  • DinaCard

Uplata na račun

Pravna lica mogu izvršiti plaćanje usluga prenosom sredstava na račun OrthoExpert na osnovu izdatog predračuna. Predračun se dostavlja u štampanom obliku ili kao PDF dokument i sadrži sve neophodne instrukcije.

Osnovni podaci:

OrthoExpert Beograd
PIB: 109694635
Matični broj: 64363247
Žiro račun: 205-238556-86 (Komercijalna banka)

OrthoExpert 018 Niš
PIB: 112667879
Matični broj: 66270220
Žiro račun: 200-3415260101034-31 (Poštanska štedionica)

Privatno zdravsteno osiguranje

Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja Generali, Uniqa, Dunav ili Wiener Städtische mogu, nakon dobijene saglasnosti, obaviti sve vrste pregleda i medicinskih intervencija u ordinacijama OrthoExpert na osnovu ugovora sa osiguravajućim društvom.