Dr Ognjen Vukadin, specijalista ortopedije iz Beograda zaposlen u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica i deo OrthoExpert tima, jedan je od mnogih koji je posetio Regionalnu bolnicu u Viborgu u Danskoj, u cilju profesionalne razmene iskustva i edukacije iz najsavremenijih metoda u oblasti ortopedije. Ova praksa, koju dr Srđan Živanović i OrthoExpert tim organizuju već osam godina unazad, još jednom je bila uspešna i plodotvorna. Pored profesionalnih utisaka iz operacione sale i ambulante, dr Vukadin nosi i utiske o ljudima i odnosima, sveukupnoj atmosferi u bolnici, ali i izvan nje.

Kako sažeti utiske iz Viborga? Sve je na svom mestu. Baš kako treba da bude. U bolnici, i u gradu, čak i u prirodi. O svemu se puno razgovara. Kolegama se pomaže. Sagovornik se prvo sasluša. Hijerarhija postoji ali stariji obrazlaže svoje mišljenje iznoseći činjenice. Nema pritiska. Radi se bez podizanja tenzije. Kada se uoči problem rešava se odmah. Svako zna svoje mesto i ulogu. Članovi ekipe se upoznaju sa onim što se radi i svako zna šta radi. Sa pacijentima se razgovara dugo, polako i temeljno. Ostavlja im se mogućnost da se jave i telefonom obaveste lekara o svom stanju i onome što ih muči u vezi sa lečenjem. Leči se u skladu sa protokolom. Svaki izuzetak mora da se obrazloži. O greškama se razgovara, kako se ne bi ponavljale i kako bi se znalo da su greške a ne kako bi se onaj ko je pogrešio ponizio ili osećao loše. Cilj je da se svi osećaju dobro, da se pomogne. Pravila se znaju, i tu su da se poštuju. Razgovara se, ponekad mi se činilo i predugo, o tome kako da se greške izbegnu i da se posao što bolje obavi. Svako može da napreduje koliko mu odgovara, radeći na sebi. Sve ovo dovodi do kvaliteta. Kvaliteta rada i života, što je konačni cilj. Izgleda lako. Baš kako treba da bude.