Tokom novembra 2016. dobio sam priliku da provedem dve nedelje u regionalnoj bolnici u Viborgu. Moj domaćin dr Srđan Živanović kao i ostali članovi odeljenja za hirurgiju ramena, učinili su da taj boravak bude odličan, a obezbeđen mi je i smeštaj u stanu koji pripada bolnici.

Njihov odnos prema meni bio je izuzetno kolegijalan, tako da sam se osećao kao deo kolektiva, a omogućen mi je pristup i aktivno učešće u radu ambulanti i operacionih sala.

Svakodnevno iskustvo u radu sa pacijentima sa isključivom patologijom ramena mi je omogućilo da stvorim sistem koga ću se pridržavati prilikom svakog narednog pregleda. Ultrazvučni pregled ramena je definitivno bio novo iskustvo za mene. Iako sam imao neka osnovna teorijska znanja, do tada nisam imao priliku da to praktično primenim. Uz dr Živanovića sam imao priliku da vidim UZ dijagnostiku frekventnijih patoloških stanja ramena kao i UZ asistiranu aplikaciju kortikosteroida. Imao sam priliku da učestvujem u operativnom lečenju traume ramena, kao što su ostoeinteza proksimalnog okrajka humerusa i osteosinteza preloma skapule, kao i artroskopskim operacijama ramena (subakromijalna dekompresija, akromioplastika, reparacija rotatorne manžetne i Bankartove lezije).

Ukratko, iskustva koja sam poneo kući jesu: sistematična tehnika pregleda ramena, UZ dijagnostika i osnovna znanja artroskopske hirurgije, što je ogroman stimulus za nastavak učenja, a usvojio sam i mnogo korisnih saveta i preporuka u svakodnevnom radu sa pacijentima i u operacionoj sali.

I naravno, verovatno najbitnije, jeste mogućnost nastavka saradnje sa dr Živanovićem i njegovim timom ljudi.