Dr Srđan Živanović učestvovao je na kongresu SECEC-ESSSE održanom u Berlinu od 13. do 16. septembra ove godine.

SECEC-ESSSE je tradicionalni kongres evropskog udruženja za hirurgiju ramena i lakta i jedan od najbitnijih godišnjih događaja koji okuplja vodeće stručnjake i istraživače koji prezentuju najnovija dostignuća u ovom domenu. Ovogodišnji kongres, 27. po redu, održan je u Berlinu u periodu od 13. do 16. septembra.

Više informacija: http://beta.jointogethergroup.com/secec2017