Prvi korak ka ostvarenju želje da Aleksinac, rodni grad dr Živanovića, postane centar artroskopske hirurgije u ortopediji za Južnu Srbiju načinjen je donacijom artroskopskog stuba Opštoj bolnici u Aleksincu.

Istakavši želju da hirurzima iz Aleksinca i Niša kontinuirano prenosi praktična znanja u artoskopskoj hirurgiji ramena i lakta, dr Živanović je izjavio da će nastaviti rad ka ostvarenju krajnjeg cilja – da se, uz njegovu stučnu pomoć i nadzor, stvore tehnički uslovi za izvođenje najsloženijih operacija ramena, lakta i kolena u Aleksincu.

Izvor: http://obaleksinac.rs/index.php/donacije