Nove dijagnostičke i hirurške procedure u lečenju bolesti ramena i lakta uvode se u Opštoj bolnici u Subotici zahvaljujući pomoći dr Srđana Živanovića.

Dr Živanović u poslednjih pet godina aktivno radi na stručnom usavršavanju lekara koji se bave patologijom ramena u Srbiji i rado se odazvao pozivu subotičkih lekara da im prenese znanja iz ove oblasti.

Načelnik Odeljenja za ortopediju i traumatologiju dr Mirsad Maljanović istakao je da postoji potreba za razvojem hirurgije ramena i lakta, jer se veliki broj pacijenata koji gravitira ka Opštoj bolnici u Subotici suočava sa patologijom ove vrste.

- Radi se o oblasti koja u svetu doživljava svoj razvoj tek u poslednjih 10 do 15 godina. Kod nas, u našoj zemlji se ovom problematikom bavi mali broj lekara i uglavnom su svi bili vezani za tercijalne ustanove. Međutim, mi kao lekari smo osetili da bi ovaj domen trebalo unaprediti i da bi to trebalo raditi na vrhunskom nivou. Iz tog razloga, dali smo sebi slobodu da se obratimo stručnjaku kakav je dr Živanović, da nam pomogne da bismo naše namere i ostvarili. Tačno se misli na ortopediju ramena i lakta i razvoj operativnih tehnika iz ove oblasti, ovo je nešto što će učiniti da naša bolnica i Odeljenje ortopedije nadmaše naše okvire - kaže dr Mirsad Maljanović.

Pod mentorstvom dr Srđana Živanovića sutra će biti izvedene prve intervencije, a planirano je da se edukacija nastavi u kontinuitetu, jer će na svaka dva do tri meseca ovaj veliki stručnjak, koji je poslednjih osam godina posvećen isključivo oblasti ramena i lakta, dolaziti u Opštu bolnicu kako bi zajedno sa subotičkim kolegama pregledao pacijente i obučavao ih za izvođenje najsavremenih intervencija.

- Većina stvari koja se radi u Danskoj može se primeniti ovde. Potrebni su neki uslovi, međutim veliki deo tih uslova već postoji ovde. Ono što je najbitnije, kao što sam mogao da primetim danas, postoji jako izražena dobra volja da se nadoknadi i ono što nedostaje. Sutra imamo planirane tri operacije, sve su vrlo kompleksne, počeli smo sa najkompleksnijim jer zahtevaju najbržu pomoć - kaže dr Srđan Živanović, dodajući da je veoma zadovoljan uslovima u bolnici i interesovanjem lekara za unapređenje ove oblasti.

Kroz usvajanje novih tehnologija, znanja i veština, cilj Opšte bolnice je, prema rečima direktora dr Slobodana Puškara, da dostigne nivo tercijalnih ili zdravstvenih ustanova u razvijenim evropskim zemljama.

- To su svakako velike stvari, ova bolnica ne bi trebalo da se bavi samo „običnom“ ortopedijom već da savlada znanja koje je svrstavaju u red tercijalnih ili čak evropskih ustanova. U tom cilju će biti realizovana edukacija i operativni program u našoj bolnici, a razgovarali smo i o odlasku naših lekara u Dansku kako bi se tamo ostvario dalji napredak i kroz veći broj operacija, u odnosu na broj onih koje bi se ovde mogle realizovati - najavljuje dr Puškar.