Dr Živanović je pohađao International Shoulder Arthroscopy Course Level III u organizaciji kompanije Arthrex 01. marta 2017. godine.

Kao deo svog usavršavanja u artroskopskoj hirurgiji ramena, dr Živanović posetio je ArthroLab u Minhenu koji je jedna od najsavremeniih laboratorija u svetu gde se mogu primenjivati najnovije tehnike u artroskopskoj hirurgiji na kadaverima. Bili su dostupni najnoviji implantacioni materijali ove firme, koja je jedna od vodećih u svetu u ovoj oblasti, tako da je ovo bila izvanredna prilika da se podele iskustva sa iskusnim kolegama i isprobaju nove hirurške metode. Naročito je zanimljiva bila primena "patch"-a (zakrpe) kod zastarele povrede tetive rotatorne manžetne koju nije moguće rekonstruisati.