I ovoga puta vodeća kompanija u proizvodnji ortopedskih implantata Zimmer Biomet pozvala je vodeće svetske hirurge u oblasti ramena i lakta na kurs pod nazivom BioSkills Course – Comprehensive Shoulder: Reverse & Options. Dr Srđan Živanović je bio je deo ovog eminentnog skupa, gde je pružena prilika da se sastanu hirurzi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti hirurgije ramena i lakta i razmene iskustva, prodiskutuju o najnovijim rešenjima i najnovijim implantatima i podele probleme u primeni istih u cilju unapređenja metoda lečenja najkomplikovanijih slučajeva.

Kako se tehnologija izrade ortopedskih implantata razvija neuzaustavljivom brzinom i internet je preplavljen sve novijim i novijim studijama koje objektivno sagledavaju rezultate njihove praktične primene. Postoji realna potreba da se definišu i zajedno sa onima koji u njihovoj izradi aktivno učestvuju sagledaju problemi u svakodnevnom radu, a u cilju ostvarivanja što boljih rezultata u lečenju komplikovane patologije ramena i lakta.

Ovoga puta naglasak je bio na primeni tzv. “reverzne proteze” ramena, koja svoju primenu nalazi kod pacijenata kod kojih postoje masivni rascepi tetiva mišića rotatora ramena, koji su ujedno i stabilizatori ramenog zgloba, kao praktično jedino rešenje u lečenju najtežih oblika degenerativnih stanja zgloba ramena i kao moguće rešenje u lečenju najkomplikovanijih preloma u predelu ramena.

Naročito zanimljiv deo kursa, koji je usledio nakon predstavljanja inovacija u smislu najnovijeg dizajna veštačnog ramena i najnovijih tehnika ugradnje ovog tipa proteze, jeste što su hirurzi imali priliku da praktično isprobaju nove implatate na kadaverima i uživo u toku hirurgije. Nakon ovoga, usledile su razmene iskustava, objedinenjavanje sopstvenih stavova u pogledu problematike veštačkog ramena i davanje sugestija, kako u cilju unapređenja samog dizajna implantata, tako i u cilju olakšane primene istih u svakodnevnoj hirurškoj praksi.

Dr Srđan Živanović vraća se iz Innsbruck-a sa potvrdom da treba da nastavi da radi u skladu sa najsavremenijim stavovima u oblasti hirurgije ramena i lakta i sa svojim timom razvija ovu oblast i dalje sa istim entuzijazmom kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.