Dr Srđan Živanović učestvovao je na 20. međunarodnom EFORT kongresu u Lisabonu, održanom od 5. do 7. juna 2019. godine.

Fokus ovogodišnjeg skupa bio je na najnovijim dostignućima u oblasti ortopedije i traumatologije, sportske medicine kao i instrumenata koji se koriste u ortopedskoj hirurgiji. Dr Živanović imao je priliku da sa kolegama iz mnogih evropskih zemalja razmeni iskustva iz ovih oblasti - kroz predavanja, interaktivne deonice kursa, kao i u neformalnim razgovorima vrhunskih stručnjaka iz sfere ortopedske hirurgije.

Zanimljivosti sa ovog kongresa prenosimo vam kroz galeriju fotografija.